Dammpartiklar från klibbiga blodceller kan öka risken för blodpropp i hjärtats kranskärl

Sam Kafian, biträdande överläkare, hjärtkliniken, har forskat på trombocyters funktion vid hjärtinfarkt och svår kärlkramp.

Akuta koronara syndrom (AKS) är ett samlingsnamn för när patienter drabbas av akut hjärtinfarkt eller svår kärlkramp. Detta är en mycket vanlig dödsorsak i den vuxna befolkningen.

AKS beror nästan alltid på att hjärtats kranskärl drabbats av ateroskleros som skapar förträngningar vilka hindrar blodflödet ut i den ständigt arbetande hjärtmuskeln. Detta leder till att patientens hjärta drabbas av syrebrist och kärlkramp.

Vid särskilt svåra förträngningar kan det bildas blodproppar som helt täpper igen kranskärlet, vilket gör att delar av hjärtmuskeln dör; en hjärtinfarkt uppkommit.

– Orsaken till att blodproppar i kranskärlen bildas finns i blodet. Det är särskilt en typ av blodceller – trombocyter – som klumpar ihop sig (aggregerar), och på detta sätt bildas den skadliga blodproppen. Vid AKS behandlas därför patienterna med läkemedel som minskar trombocyternas proppbildningsförmåga så de blir mindre klibbiga, förklarar Sam Kafian.

Varierande effekt av läkemedel
Ett av problemen med dessa läkemedel är att effekten varierar mellan patienter. Vissa patienter har sämre effekt av medicinen och trots medicineringen kan trombocyter bilda blodproppar i kranskärlen med åtföljande risk för ny hjärtinfarkt.

Sam Kafians avhandling har använt olika laboratorie-metoder för att mäta trombocyterna klibbighet hos hjärtinfarktpatienter, och på så sätt värdera om patienten har rätt behandling.

– Tillsammans med forskargruppen har jag utvecklat metoder där man kan mäta små dammpartiklar som lossnar från trombocyterna ut i blodet. Detta "damm" ökar trombocyternas klibbighet men bär också med sig ämnen som kan påskynda aterosklerosen i blodkärlen, inte bara i hjärtat, utan även på andra ställen i kroppen.
Ju mer dammpartiklar trombocyterna släpper ifrån sig, desto klibbigare blir trombocyterna. I framtiden kan metoder att mäta dessa dammpartiklar och deras innehåll kanske användas för att mäta effekter av blodproppshämmande medel, men också för att värdera patientens risk att drabbas av ny hjärtinfarkt. 

Den 16/2 disputerade Sam Kafian på avhandlingen " Studies on platelet function and microvesicles in acute coronary syndrome ".

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb