DNA-analyser kan förebygga sjukdomar

Kan bakterier i tarmen avslöja risken för framtida sjukdomar? Det ska Ulf O. Gustafsson ta reda på med hjälp av 2 500 patienter och Science of Life Lab på Karolinska sjukhuset.

– Vi kommer att ha världens största kohort på patienter där man tagit vävnadsprov för DNA-bestämning av bakterier från sjukdom i tarmen. De har dessutom fyllt i ett omfattande livsstilspapper som berättar om vikt, kostvanor, tidigare sjukdomar, om de har fått antibiotika med mera. De uppgifter vi får in kommer att kunna användas till mängder av forskning under många år, säger Ulf O. Gustafsson, överläkare vid kirurg- och urologklinken.

Många bakterier oidentifierade

Projektet startades eftersom en ny metod att hitta och analysera tarmbakterier tagits fram. Det är sedan länge känt att det finns både bra och dåliga bakterier i tarmen men tidigare har bara en bråkdel av dem identifierats.

Vad innebär den nya metoden?

– Vi analyserar DNA från tarmbakterien och då kan vi hitta alla bakteriesorter i tarmen. Vi kan också se vad bakterierna "har varit med om" och förhoppningsvis även se samband mellan befintliga bakterier och vardande eller kommande sjukdomar.

Proverna kommer att frysas ner och sparas i biobanken på Danderyds sjukhus. Därefter analyseras de på Karolinskas Science of Life Lab. Även blodprover från patienterna kommer sparas av Danderyds biobanksrobot, på så vis kan fler forskare använda proverna i framtiden.

Vad hoppas ni på att upptäcka?

– Vi räknar med att kunna se om det finns en koppling mellan olika bakteriesorter och kolorektala sjukdomar och samtidigt ta reda på om livsstilsmönster och exempelvis antibiotikabehandling kan ha betydelse för bakteriebeståndet i tarmen. Men vår forskning är bara en början, förhoppningsvis kommer mycket mer upptäckas.

Hur kan er forskning förbättra framtidens sjukvård?

– Om vi hittar en bakterieflora som kan leda till en viss sjukdom kan det i framtiden räcka med att lämna ett avföringsprov för att upptäcka olika diagnoser i stället för att, som idag, göra omfattande koloskopiundersökningar.

Projektet har påbörjats och de första preliminära uppgifterna kommer i vår. Analyserna kommer göras löpande.

– Insamlingen av prover beräknas ta ett år men forskningen kommer att pågå mycket längre. Detta kan bli enormt stort med många intressanta upptäckter för sjukdomar som drabbar en stor del av vår befolkning.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb