E-cigaretter kan skada blodkärlen

Det är ingen som kan säga säkert hur e-cigaretter påverkar hälsan men Magnus Lundbäck på hjärtkliniken, och hans forskargrupp har sett att blodkärlen kan ta skada redan vid ett lågt antal bloss.

– Det här området är väldigt outforskat. Mycket som gjorts hittills har varit djurstudier. Vi har tittat på hur människor reagerar på användningen av e-cigaretter, säger Magnus Lundbäck.

Säljs av tobaksbolag

I dag säljs e-cigaretter både av specialiserade företag och av tobaksbolag, i dotterbolag med andra namn. E-cigaretten var ursprungligen tänkt som ett rökavvänjningsmedel men reklamen för "vaping" riktas i hög grad mot en ung publik, som en väg in i ett nikotinberoende.

– I många länder är tobak belagt med reklamförbud, men detta förbud gäller inte alltid e-cigaretter. Flera studier med intressekonflikter till e-cigarettindustrin rapporterar ofta inga eller väldigt små negativa hälsoeffekter. Mer oberoende forskning krävs, säger Magnus Lundbäck och Lukasz Antoniewicz.

Magnus Lundbäck och kollegan Lukasz Antoniewicz tycker att resultaten är oroväckande, inte minst med tanke på att en person som röker e-cigaretter i verkligheten kan göra tio gånger så många inhalationer på en dag.

– I studier där man utsätter olika celler för e-cigarett-ånga har man observerat ökad celldöd. Och möss som utsätts för ånga har ökad inflammation och får trånga luftvägar berättar Lukas Antoniewicz.

Tydlig kärlpåverkan

De har nu genomfört ytterligare en studie men resultatet är fortfarande preliminärt.

– Vi såg att personernas blodkärl hade blivit mindre elastiska och en ökad styvhet i blodkärlen är en oberoende riskfaktor för att i framtiden drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Det verkar vara nikotinet som får blodkärlen att bli mindre elastiska, säger Magnus Lundbäck.

Studierna på e-cigaretter fortsätter

– Sannolikt är det så att e-cigaretter inte är så ofarliga som e-cigarettsindustrin vill framställa det. I de studier vi genomfört har exponeringen varit väldigt liten men ändå har vi sett tydliga effekter, säger Magnus Lundbäck.

Internationellt intresse för studien

I mitten av september 2017 presenterade Magnus Lundbäck studien på konferensen "European Respiratory Society" i Milano. Under konferensen blev Magnus bland annat intervjuad av The Guardian, Daily mail, The Sun, BBC med flera.

- Intresset för vår studie var enormt, meddelade Magnus från Milano.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb