Magnus Lundbäck e-cigarettforskare

Danderyds sjukhus nya forskning: Unga personer får ökad blodproppsbildning och kärlpåverkan efter e-cigarettrökning

Många som varit beroende av traditionella cigaretter försöker hitta skonsammare alternativ varav ett är e-cigaretter. Att inandas ånga från någonting som inte innehåller cigarettrök kan kännas mindre farligt. Men en ny forskningsstudie gjord på unga personer visar just det motsatta.

Årligen dör mellan 7–8 miljoner människor av tobaksrökning, en summa som betyder att 50 procent av tobaksrökarna dör. Flera tidigare forskningsstudier visar att ångan från e-cigaretter som dras ner i lungorna har samma höga nikotinnivå som vanliga cigaretter.

E-cigaretter med nikotin till friska unga personer

I studien studerades friska unga personer under en kort period där de fick röka e-cigarett med eller utan nikotin. Blodprover togs innan rökning och vid ett par tillfällen efter rökning för att se hur pass mycket blodet påverkades. Även cirkulationen i kroppens minsta kärl, kapillärerna, studerades innan och efter e-cigarettanvändning.

– Kort efter att personerna hade rökt e-cigarett sågs en ökad blodproppsbildning och försämrad cirkulation i kapillärerna. Just de två faktorerna är sedan länge kända för att kunna bidra till åderförkalkning i blodkärl och hjärtinfarkt och stroke. Vi ser liknande konsekvenser av e-cigaretter på blodkärl, lungor och hjärta som av vanlig tobaksrökning. Det som framstår med allt större tydlighet i denna och tidigare studier är att nikotinet är ett giftigare ämne än vad som är allmänt känt, säger docent Magnus Lundbäck, specialistläkare i kardiologi, forskningsledare för e-cigarettforskning, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

Sämre blodkärlfunktion och trängre luftvägar kan ge hjärtsjukdom och kol

Samma forskargrupp har tidigare visat på flera negativa effekter på lungor och blodkärl som konsekvens av e-cigarettrökning. 

– Vi har sett klart och tydligt att luftvägarna blir trängre när man rökt en e-cigarett med nikotin, vilket potentiellt kan leda till kol när man blir äldre. Vi har också sett att blodkärlen blir stelare när man använt e-cigarett med nikotin. Det kan leda till ökad risk för åderförkalkning och på sikt en ökad risk för de stora folksjukdomarna hjärtinfarkt och stroke. Vi vet att ett stort antal gifter i e-cigaretter är farliga, men att det blev så stor skillnad mellan rökning av e-cigaretter med och utan nikotin var överraskande för oss, säger Gustaf Lyytinen, specialistläkare vid Helsingborgs sjukhus och doktorand på Karolinska Institutet.

Studiefakta och antal deltagare

Forskningsstudien gjord på unga personer på Danderyds sjukhus publicerades i medicintidskriften Cardiovacular Toxicology den 7 augusti 2023.

Studien är en randomiserad kontrollerad cross over-studie, vilket gör den till den mest robusta formen en studie kan ha. Alla våra forskningsdeltagare är unga, friska och så lika varandra som möjligt vid studiestarten. De har exponerats vid två tillfällen för e-cigaretter där de vid första tillfället fått e-cigarett med nikotin och andra gången e-cigarett utan nikotin. Mätningarna genomförs vid baseline (innan exponering) och sedan vid upprepade tillfällen efter exponeringarna. Dessutom är varje deltagare sin egen ”kontrollant” (exakt samma mätningar görs före och efter båda exponeringarna), vilket gör att man får en statistisk signifikans även om man inte har så många deltagare.

Vid etiskt godkännande hos Etikmyndigheten gör forskarna en så kallad power-beräkning, alltså en uppskattning av ungefär hur många deltagare man behöver ha med för att kunna upptäcka en statistiskt signifikant skillnad. Etikmyndighetens grund för att man inte ska ha fler personer än nödvändigt beror på att forskningspersonerna utsätts för vissa risker och obehag. Danderyds sjukhus forskningsstudie har fått tillstånd att undersöka cirka 20 personer, allt utöver det skulle strida mot ett etiskt godkännande.

Studieresultat av unga personer som rökte e-cigarett med eller utan nikotin

  1. E-cigg med nikotin visade i blodet en ökad tendens att koagulera och bilda blodproppar och en försämrad cirkulation i de små kärlen.
  2. Konsekvensen kan innebära en riskfaktor för att ådra sig hjärtkärlsjukdom, åderförkalkning i blodkärl och på sikt drabbas av hjärtinfarkt och stroke.
  3. E-cigg utan nikotin har liten påverkan på blod och kärl.

Hur farlig e-cigg för ungdomar? Hjärtläkare och forskare Magnus Lundbäck förklarar.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb