Jan Jakobsson, läkare

EEG-övervakning under operation påskyndar återhämtning

Jan Jakobsson, anestesi-IVA, har i sin forskning sett att övervakning kompletterad med EEG-baserad narkosdjupsmätning under operationen kan påskynda återhämtning.

I sitt forskningsarbete har Jan Jakobsson, anestesi-IVA, och hans forskningsgrupp ävenkommit fram till att de kombinerde mätningarna, utöver snabbare återhämtning, kan minska risken för kognitiv påverkan.

– Vi har gjort ett antal studier där vi tittat på Anestesiklinikens kostnadseffektivitet, vi har gjort studier där vi tittar på hur EEG-baserad narkosdjupsmätning kan förbättra det intra- och postoperativa förloppet, påskynda återhämtningen efter operation och minska risken för kognitiv påverkan, berättar han.

Jan Jakobsson är överläkare och sedan några år adjungerad professor, som på dagarna håller till på sjukhusets Anestesiklinik. Där har han som uppdrag att vara ledare för den speciella verksamheten Nationellt respirationscentrum.

Jan Jakobsson har daglig mottagning för gravt andningshandikappade patienter på Nationellt respirationscentrum och går rond på avdelning 72 varje dag.

Den forskning som Jan Jakobsson bedriver handlar om hur man på bästa sätt kan optimera resursutnyttjandet och höja den postoperativa kvalitén i samband med planerad kirurgi.

I sitt forskningsarbete har Jan Jakobsson och hans forskningsgrupp kommit fram till att sedvanlig övervakning kompletterad med EEG-baserad narkosdjupsmätning under operationen både kan påskynda den tidiga återhämtningen och till synes minska risken för kognitiv påverkan.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb