Magnus Hedenstierna, infektionsläkare

Färdigbehandlad för hepatit C – är man helt frisk då?

Hepatit C är en virussjukdom i levern som kan orsaka skrumplever och levercancer. I dag kan vi effektivt bota hepatit C, men vad händer med levern efter behandlingen hos olika patienter?

Den frågan ställde sig Magnus Hedenstierna, biträdande överläkare på infektionskliniken på Danderyds sjukhus, i sin avhandling.

– I dag kan vi effektivt behandla hepatit C. Tack vare att vi de senaste åren har fått bättre behandlingar kan vi bota fler och sjukare patienter från sjukdomen. I min forskning har jag tittat på behandlingens effekt på längre sikt. Vad händer med ärrbildningen i levern och med risken för levercancer när viruset är borta? säger Magnus Hedenstierna.

Levern kan vara skadad efter hepatiten

Ärrbildningen i levern går tillbaka efter framgångsrik behandling av kronisk hepatit C och risken för levercancer minskar, men vissa insjuknar ändå vilket kan bero på att leven fortfarande är skadad eller på andra riskfaktorer.

Magnus Hedenstierna har kommit fram till att det är viktigt sjukvården följer upp vissa patientgrupper efter avslutad behandling. Det är främst äldre patienter, patienter med metabol sjukdom som diabetes samt patienter med skrumplever före behandling eftersom dessa patientgrupper i större grad riskerar att utveckla levercancer även efter framgångsrik behandling.

Studien har omfattat ca 700 patienter som har behandlats för hepatit C i Stockholm och övriga landet.

Onsdagen den 31 maj 2017 disputerade Magnus Hedenstierna på sin avhandling "Long-term clinical, histological and virological outcomes after sustained virologic response in patients with chronic hepatitis C".

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb