Bebishand och bild på Maria Persson som är chef på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus

Nio av tio födande trygga med förlossningen i Stockholm

SKR:s årliga Graviditetsenkät för 2022 visar att cirka nio av tio kvinnor i Stockholms län kände sig trygga med vården under sin förlossning och var nöjda med barnmorskans närvaro i förlossningsrummet under födseln. Lika många svarade också att de skulle rekommendera den förlossningsklinik de fött på.

– Vi är glada över årets resultat från Graviditetsenkäten som visar på en förbättring jämfört med tidigare år. De födande har gett oss höga poäng när det gäller barnmorskans närvaro under födseln och smärtlindring under förlossning, säger Maria Persson, verksamhetschef Kvinnokliniken Danderyds sjukhus.

Vi strävar alltid efter att förbättra oss
– Trots det fina resultatet ger vi oss inte utan fortsätter enträget med det viktiga arbetet att förbättra förlossningsvården. Vi har en bemanning med flera seniora barnmorskor och vi har lyckats hålla en hög närvaro vid nästan alla förlossningar. Vi kommer att fortsätta lägga stort fokus på de förbättringsarbeten som vi påbörjade under 2021 och 2022. Ett axplock av områden vi arbetar med är; förbättrad information till våra födande och deras partners, större delaktighet i vården och förbättrat stöd vid amning på BB. Ett av våra viktigaste fokusområden under våren har varit ”nollseparation”. Nyfödda barn ska helst inte separeras från sina föräldrar för att underlätta anknytning och utveckling. Resultaten från graviditetsenkäten ger oss en mycket bra inblick i vad de födande tycker om förlossningsvården och hjälper oss att fokusera våra insatser och förbättringar för alla födande, säger Maria Persson, verksamhetschef för Kvinnokliniken.

Satsning på eftervården
Enkäten visar att det finns förbättringsområden i Region Stockholm. Till exempel anser enbart sex av tio kvinnor (62 procent) att de har fått den informationen de behövde om återhämtning och tiden efter förlossning. Nästan var tredje kvinna (30 procent) anser dessutom att de inte har fått tillräckligt med stöd under den första amningen.
– Eftervården är ett område inom förlossningsvården som behöver utvecklas rent generellt i Sverige. Vi ser att våra påbörjade förbättringsarbeten kopplade till just eftervården redan har haft mycket god effekt. Det är glädjande för de födande och även för oss, säger Maria Persson verksamhetschef för Kvinnokliniken.

Resultat i procent för Graviditetsenkäten 2022 i Stockholms län
Kände sig trygga med vården under sin förlossning: 88 procent. 
Nöjda med barnmorskans närvaro i förlossningsrummet under födseln: 87 procent.
Rekommendera den förlossningsklinik de fött på: 90 procent

Om Graviditetsenkäten
Graviditetsenkäten genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Syftet med enkäten är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv.
Förlossningsvården utvecklas både med en regional satsning och med statliga medel. Enkäten ger regioner och verksamheter ett viktigt underlag för utvecklingsarbete utifrån gravida och nyblivna mammors behov. SKR har sammanställt resultaten från Graviditetsenkäten i en rapport. Resultaten är från perioden 1 januari 2022 – 31 december 2022.

Läs mer om Graviditetsenkäten på 1177.se:
 Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd(öppnas i nytt fönster)

Läs mer om länets förlossningsvård:
Förlossningsvård - Region Stockholm

 

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb