Foto av Andreas Kling, sjuksköterska och utsett till framtidens ledare 2019

Andreas är Framtidens ledare i sjukvården

Andreas Kling, verksamhetschef vid internmedicin och neurologi, kammade hem priset som Framtidens ledare i sjukvården som årligen delas ut av stiftelsen Sjukvårdens Ledarskapsakademi.

– Jag känner mig väldigt hedrad. Det var hedrande bara att bli nominerad, säger Andreas Kling. 

Priset delades ut på Sjukvårdens ledarskapsgala och Andreas Kling var en av tre finalister. Han är utbildad specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Sedan två år han verksamhetschef för internmedicin och neurologi på Danderyd.

I juryns motivering till varför Andreas Kling är Framtidens ledare står det att han är en ledare som ”med transparens, kunskap och tydligt uppsatta mål visar vägen framåt; alltid med patientbemötande i fokus. Årets pristagare väjer inte för de svåra prioriteringsfrågorna och har modet att ifrågasätta slentrianmässigt använda sanningar”.

Läs artikeln om Andreas Kling på Dagens Medicin.se

Sjukvårdens ledarskapsakademi delar ut ledarpriset

Sjukvårdens Ledarskapsakademi är en stiftelse med syfte att stärka ledarskapet i svensk hälso- och sjukvård.

Stiftelsen driver ett mentor- och managementprogram, arrangerar Sjukvårdens ledarskapsdag och delar ut priset Framtidens ledare i vården.

Juryn utgår från följande kriterier i sina val:

  1. Personen är chef eller har en annan ledarroll och är högst 45 år
  2. Han eller hon är en dedikerad, entusiastisk och engagerad ledare
  3. Har visat prov på strategisk förmåga och visionärt tänkande
  4. Har visat god förmåga att driva förändring och utveckla verksamheten
  5. Har en god förmåga till samarbete och kommunikation
  6. Tar tillvara och utvecklar sina medarbetares kompetenser
  7. Uppfyller verksamhetens mål

Bild: Pax Engström/Dagens Medicin

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb