Helena räddar liv i ny roll

Alla sjukhus med en intensivvårdsavdelning är skyldiga att ha en donationsansvarig läkare respektive sjuksköterska för att möjliggöra donation av organ och vävnader. På Danderyds sjukhus finns en även en undersköterska med motsvarande ansvar. Helena Karlsson på intensivvårdsavdelningen är Sveriges första donationsansvariga undersköterska.

– Varje profession har sitt ansvarsområde och sin funktion och i min roll ingår mycket patientnära arbete, säger Helena. Vi undersköterskor befinner oss inne på salen med patienten och hens närstående största delen av arbetspasset, så det är ofta till oss de närstående kommer med sina frågor och funderingar.

Frågan ledde till beslut

–  Vid ett möte med donationsgruppen undrade jag varför det inte fanns en donationsansvarig undersköterska, och min undran ledde till ett beslut om att en sådan roll skulle finnas.

I min roll som donationsansvarig undersköterska innebär att vara ett stöd till närstående så att de kan känna sig trygga, sedda och säkra i sina beslut, men även att hålla mig uppdaterad, förmedla kunskap och stödja kollegor i donationsprocessen, berättar hon.

– Donationsfrågan väcker många tankar och känslor både hos närstående och personal och vi i donationsgruppen deltar i många kurser för att för att utveckla oss och håller även i undervisning om donationsprocessen. Jag har även samtal i undersköterskegruppen om etiska frågor.

Donation kan vara en tröst

Helena Karlsson har arbetat med intensivvård i 30 år och varit med om många dödsfall.

– Att möjligheten finns att man efter sin död kan donera sina organ och vävnader är och har alltid varit viktigt för mig. Och jag har märkt att för många närstående kan det kännas som en tröst i sorgen att den avlidnas organ doneras.

Under hashtaggen #prataomdöden kan du läsa mer om hur Danderyds sjukhus arbetar med vård i livets slutskede.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb