Anna Tölli bild

Hormonella skador efter hjärnskada

Anna Tölli, överläkare vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, har forskat om bl.a. hypofysdysfunktion efter traumatisk hjärnskada (THS) eller pulsåderbråcksblödning i hjärnan (SAB).

- De vetenskapliga arbeten som utgör denna doktorsavhandling, utformades för att öka kunskapen om hormonella störningar efter THS eller SAB och om hur dessa påverkar kognitivt och globalt utfall efter traumatisk hjärnskada och pulsåderbråcksblödning i hjärnan, säger Anna Tölli, överläkare, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken.

THS och SAB är vanliga sjukdomar som kan vara livshotande och kan orsaka permanenta fysiska, kognitiva, beteendemässiga och psykosociala funktionshinder som begränsar dagliga aktiviteter.

Påverkan på hypofysfunktionen
- THS och SAB medför en stor risk för skada i hypotalamus och hypofysen, delar av hjärnan som är av stor betydelse för kroppens hormonbalans. Studierna visar att påverkan på hypofysfunktionen förekommer från den akuta fasen till 12 månader efter THS och SAB och att en liten andel patienter har behov av substitutionsbehandling p g a hormonbrist.

Efter justering för skadans svårighetsgrad, ålder och kön fann vi att vissa hormonrubbningar kan påverka det kliniska utfallet vid 12 månader efter skadan. Studierna ger stöd för systematisk screening av hypofysfunktionen efter THS och SAB och visar på behovet av fortsatta studier inom området.

Den 12 oktober 2018 disputerade Anna Tölli, överläkare, på avhandlingen Pituitary Dysfunction and Relation to Cognitive and Global Outcome after Traumatic Brain Injury or Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb