Hur lär vi oss vårt yrke?

Ann Hägg-Martinell, hjärtmedicin, har forskat på läkar- och sjuksköterskestudenters perspektiv på hur och vad de lärt sig under sin verksamhetsförlagda utbildning.

Syftet med avhandlingen var att undersöka läkar- och sjuksköterskestudenters perspektiv på hur och vad de lärt sig under sin verksamhetsförlagda utbildning och hur miljön kan hindra eller underlätta detta lärande. För att få svar på frågorna så har forskningsgruppen samlat in och analyserat data från fritextsvar, intervjuer, etnografiska observationer och informella samtal.
– Det är intressant att undersöka hur det går till när läkar- och sjuksköterskestudenter lär sig ett yrke och vad en "utbildningsplats" kan göra för att lärandet ska bli ännu bättre, säger Ann Hägg-Martinell.

Arrangerad lärsituation inte nödvändig
Forskningsgruppen fann att det vid ankomsten till den verksamhetsförlagda utbildningen var studentens uppgift att träda in i en professionell gemenskap, att anpassa sig till dess kultur och att interagera med medarbetarna. Studenterna utvecklade succesivt en professionell identitet om de fick möjlighet att delta aktivt i den direkta patientvården.

– En akutvårdsavdelning kan vara stressande, varierande och krävande, men samtidigt välstrukturerad och organiserad, och därtill erbjuda stora och outnyttjade möjligheter till professionellt lärande, säger Ann, och fortsätter:

– Vi har sett att det inte är nödvändligt att skapa arrangerade lärsituationer i akutmedicinsk vård. Det kan vara viktigare att på ett strukturerat sätt skapa förutsättningar och engagemang att använda de vårdsituationerna och de patientfall som redan finns, för att göra lärandet inspirerande och värdefullt. Den här avhandlingen visar att den fulla potentialen för ett sådant lärande ännu inte är optimalt utnyttjad

Vad skulle nästa steg i forskningen kunna vara?
– En intressant fortsättning inom detta forskningsfält vore att studera aspekter för handledning inom akutsjukvården, avslutar Ann.

Den 16 september 2016 disputerade hjärtsjuksköterskan Ann Hägg-Martinell på avhandlingen Medical and Nurse Students' Perspective on Learning in Acute Care.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb