Andreas Jekell, bitr. överläkare på hjärtkliniken

Hur påverkas blodkärl av blodtrycksbehandling?

Andreas Jekell, biträdande överläkare på hjärtkliniken, har forskat på hur blodkärl påverkas av blodtrycksbehandling.

Förhöjt blodtryck, hypertoni leder till förändringar i blodkärlen och hjärtat vilket orsakar en ökad kärlstyvhet och hjärtmuskelförtjockning. Detta är kända riskfaktorer för framtida hjärt-kärlsjukdom.

Regleringen av blodtrycket styrs bland annat av det sympatiska nervsystemet och renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS) som styrs via njurarna. Ett aktiverat RAAS leder till att angiotensin II bildas, som orsakar hypertoni och en ökad inflammation i hjärta och kärl.

Det finns därför mycket som talar för att blodtrycksmediciner som blockerar RAAS har positiva effekter utöver att sänka blodtrycket jämfört med andra blodtrycksmediciner.

– Det övergripande syftet med detta projekt var att öka kunskapen om hur blodkärlen påverkas av blodtrycksbehandling. Blodtrycksmediciner som hämmar RAAS jämfördes med mediciner som hämmar det sympatiska nervsystemet för att studera behandlingseffekter utöver blodtryckssänkningen, säger Andreas Jekell. 

Behandling mot RAAS bäst för hypertoni-patienter


I fyra delarbeten som baserades på två kliniska interventionsstudier undersöktes patienter med hypertoni. Blodtryck i armen och centralt i kroppspulsådern, samt kärlstyvhet i stora blodkärl mättes med olika metoder.

– Sammanfattningsvis visar våra resultat att blodtrycksmediciner som hämmar RAAS har fördelaktiga tilläggseffekter på blodkärlen utöver den blodtryckssänkande effekten bland annat genom att sänka centralt blodtryck och minska kärlstyvhet effektivare jämfört med läkemedel som hämmar det sympatiska nervsystemet. Våra resultat talar för att patienter med hypertoni i första hand bör behandlas med läkemedel som hämmar RAAS, säger Andreas.

Fredag den 23 mars 2018 disputerade Andreas Jekell, bitr. överläkare på hjärtkliniken, på sin avhandling Vascular and endothelial function in human hypertension, and the importance of the renin-angiotensin-aldosterone system.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb