Cathrin Alvendal, överläkare, kvinnokliniken

Hur påverkas immunförsvaret av underlivsinfektioner?

Cathrin Alvendal, överläkare, kvinnokliniken, har forskat på hur faktorer i det lokala immunförsvaret påverkas vid upprepade och kvarstående gynekologiska infektioner.

– Gynekologiska infektioner är mycket vanliga och orsakas av olika bakterier, virus, svampar och parasiter. Vissa infektioner är svårbehandlade och kan ge långdragna och återkommande besvär som i många fall leder till stort lidande, försämrad sexualitet och sänkt livskvalitet. Vid upprepade svamp infektioner finns en ökad risk för utveckling av vestibulodyni, ett smärttillstånd som i många fall omöjliggör samlag. Kvarstående HPV-infektioner ger däremot sällan symtom men kan leda till cellförändringar och cancerutveckling, förklarar Cathrin Alvendal, överläkare vid kvinnokliniken.

Medfött immunförsvar spelar roll

Orsakerna till varför en del infektioner inte läker ut eller återkommer gång på gång hos vissa individer är oklara. 

– Det medfödda lokala immunförsvaret är komplext och består av många olika komponenter som har stor betydelse för infektionernas läkningsprocess. Kvävemonoxid, antimikrobiella peptider och cytokiner är alla viktiga faktorer i det medfödda immunförsvaret som riktas mot invaderande mikroorganismer. Våra huvudmålsättningar var att undersöka dessa faktorer hos kvinnor med upprepade vulvovaginala svampinfektioner samt hos kvinnor med kvarstående HPV-infektioner i form av cellförändringar på livmodertappen, för att öka förståelsen av det medfödda immunförsvarets roll vid dessa infektioner, förklarar Cathrin.

Cathrin och hennes forskningsgrupp har kommit fram till att det medfödda immunförsvaret spelar en viktig roll vid dessa infektioner.

– Det finns ett stort behov av nya strategier för preventiva åtgärder och behandlingsmetoder vid återkommande svampinfektioner, säger Cathrin.

Den 9 november 2018 disputerade Cathrin Alvendal på avhandlingen Innate Immune Factors in Recurrent and Persistent Infections of the Lower Female Genital Tract.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb