Jonas Spaak hjärtläkare DS forskningsledare SCAPIS

Scapis 2: Framtidens hjärt- och lungforskning tar form på Danderyds sjukhus

Många deltagare har kommit till Danderyds sjukhus för att bidra till forskningen i den världsunika SCAPIS-studien. Genom många avancerade undersökningar och provtagningar kommer forskarna få en bättre förståelse för orsakerna bakom hjärt-kärl och lungsjukdom vilket på sikt ska kunna ge svar på vilka insatser som räddar liv och bidrar till bättre hälsa.

Jonas Spaak har arbetat som hjärtläkare på Danderyds sjukhus sedan 2006. Han är också docent i kardiologi vid Karolinska Institutet eftersom forskningen på Danderyds sjukhus bedrivs tillsammans med Karolinska Institutet. Jonas är ansvarig för Hjärtkärllaboratoriet, vilket är navet för den stora strömmen av studiedeltagare. Varje dag under nästan två år kommer 8 nya frivilliga. Det är hela 2 500 Stockholmare som skall undersökas, och varje deltagare kommer på tre till fyra besök.
– Mitt forskarteam studerar blodkärlens åldrande och kopplingen till njursvikt och multisjuklighet. Vi kommer i en tilläggsundersökning till SCAPIS 2 använda både etablerade och helt nya metoder att mäta blodkärlens åldrande och se hur dessa är kopplade till åderförkalkning och förträngningar i hjärtats kranskärl. Utöver mina egna studier ansvarar jag för 12 andra tilläggsundersökningar som görs i Stockholm i samarbete med flera framstående forskare. Dessa handlar till exempel om förekomst av förträngningar och kalk i hjärtats klaffar samt pulsåderbråck. Vi kommer också mäta mängden fett och fibros i levern och ta prover för analys av nya markörer för inflammation, blodfettrubbningar samt bakterieflora i munnen. Dessa undersökningar kommer ge oss en mängd ny information och en bättre förståelse för hjärtkärl- och lungsjukdomar. Vi kommer säkert fortsätta forska på detta unika material, och lära oss nya saker de kommande 50 åren, säger Jonas Spaak.

Hög ambitionsnivå kommer ge unika resultat
Scapis-studien finansieras av Hjärt-Lungfonden och har en mycket hög ambitionsnivå. Den första delen av Scapis genomfördes år 2013–2018 och har undersökt 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50–64 år. De genomgick omfattande hälsoundersökningar med prover, tester, röntgen av organ och avancerad bildtagning av blodkärlen. Vid den nu aktuella Scapis 2 kommer 15 000 av de som var med i första SCAPIS att undersökas igen. Den här gången med en ny, ultramodern skiktröntgenutrustning (DT) som har förmågan att avbilda blodkärl, förkalkningar och plack med betydligt högre upplösning är tidigare.
Danderyds sjukhus har Sveriges största hjärtklinik och ligger konstant i toppskiktet i nationella och internationella jämförelser av hjärtsjukvård.
– Det är extra roligt att kunna knyta ett så stort och prestigefyllt forskningsprojekt till vår hjärtklinik. Vi är mycket tacksamma både för alla studiedeltagare som ställer upp på detta helt utan ersättning, och för alla som lämnat gåvor till Hjärt-Lungfonden för att finansiera forskningen, säger Jonas Spaak.

Intressanta fakta
Framingham Heart Study är världens största och fortfarande pågående studie av hjärtkärlsjukdom i befolkningen. Studien började 1948 med 5 209 vuxna personer från Framingham, Massachusetts, och är nu inne på sin tredje generation av deltagare. Före studien var nästan ingenting känt om epidemiologin av hypertoni eller arteriosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Mycket av den idag etablerade kunskapen om hjärtsjukdomar, såsom effekterna av kost, träning och vanliga mediciner, är baserad på denna studie, som lett till över 3 000 vetenskapliga publikationer. SCAPIS har potentialen att bli en modern Framingham-studie.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb