Helena Kopp-Kallner, obstetrikläkare, Danderyds sjukhus kvinnoklinik

Kvinnor använder ineffektiva preventivmedel

Ny unik studie från Helena Kopp Kallner och kvinnokliniken, visar att många svenska kvinnor använder ineffektiva preventivmedel.

Det kan vara en förklaring till varför vi i Sverige fortfarande har Västeuropas högsta andel aborter. Dessutom ökar aborttalen bland kvinnor i åldrarna 25-29 år.

En av tio avstår preventivmedel

Studien visade bl a att nästan en av tio avstår från att använda någon preventivmetod alls, trots att de inte vill bli gravida. Och i de åldrar där fertiliteten är hög, används tyvärr mer p-piller och ineffektiva metoder som kondom, pessar och avbrutna samlag, än långtidsverkande effektiva preventivmedel, som spiraler och p-stav.

Säkra perioder, som t ex de nya p-apparna handlar om, är verkligen inte ett effektivt preventivmedel, säger gynekolog Helena Kopp Kallner som har gjort studien tillsammans med andra forskare.

Att intala kvinnor det, är ett stort svek, tycker jag. Det är vi här på abortmottagningen som får ta hand om de här ofta mycket ledsna kvinnorna, när de kommer.

Ca 72% av alla kvinnor i fertil ålder använder någon typ av preventivmedel, enligt studien. Men, av någon anledning använder vi mer ineffektiva metoder som kondom, säkra perioder och avbrutet samlag, jämfört med andra länder.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb