Levermetastaser vid kolorektal cancer

Jennie Engstrand, specialistläkare, kirurg och urologkliniken, har forskat om levermetastaser från kolorektal cancer.

Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i världen. Vid diagnos av kolorektalcancer har 20–25% av patienterna även en metastatisk sjukdom.

Det vanligaste är metastaser i levern, som förekommer hos 25–30% av alla patienter. En fjärdedel av dessa patienter kan bli aktuella för en operation som resulterar i en femtioprocentig överlevnad över fem år.

– Min forskning handlar om levermetastaser från kolorektal cancer; hur många som får metastaser, hur deras överlevnad är och betydelsen av att alla med levermetastaser bedöms av en leverkirurg avseende resektabilitet. Den handlar också om kurativt syftande mikrovågsablation av levermetastaser som inte går att operera bort, säger Jennie Engstrand.

Fredag den 19 maj disputerade specialistläkare Jennie Engstrand, kirurg- och urologkliniken, på sin avhandling "Liver metastases from colorectal cancer".

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb