Biträdande överläkare och forskaren Max Gordon och ST-läkaren Björn Hansen tolkar röntgenbilder med hjälp av Artificiell Intelligens.

Max och Björn tolkar röntgenbilder med hjälp av artificiell intelligens

Efter fem år och 300 000 röntgenundersökningar blev ortopedens arbete med artificiell intelligens (AI) en del av den kliniska verksamheten.

– När alla kriterier var uppfyllda och alla instanser hade godkänt kunde vi bedöma den första patienten, säger Max Gordon, biträdande överläkare och en av forskarna.

Forskningen på en artificiell intelligen som kan bedöma röntgenbilder på misstänkta frakturer startade redan 2014 och man har tidigare publicerat lovande resultat gällande enkel frakturtolkning. (Läs mer här)

– Vi kunde då se, att vår artificiella intelligens gjorde röntgenbedömningar med samma säkerhet som en ortoped. Sedan dess har vi jobbat med att expandera till en mer avancerad frakturtolkning, säger Max Gordon.

Kan bearbeta ”omänskligt” mycket data

Från början matades AI:n med 250 000 röntgenbilder på händer, handleder och fotleder. Utmaningen var då att kunna känna igen frakturer från bilder som inte tidigare bedömts.

– Att känna igen en fraktur är betydligt mer komplext än vad man kanske tror, säger Max Gordon.

Resultatet då blev att AI:n och läkarna gjorde lika bra bedömningar. Nu har man expanderat från att endast upptäcka frakturer till att kunna ge en detaljerad beskrivning av frakturen som sen kan användas för att vägleda behandlingen.

– Just nu har vi avancerad tolkning på plats för fotleder men vi håller på med att även implementera handleder, höfter och knän, berättar han.

Säkerheten viktigast

I två år har det pågått utveckling och kartläggningar för hur det hela skulle gå till. Tillsammans med Region Stockholm Innovation har det gjorts riskanalyser, klassificeringsrapporter, protokoll för hantering av patientdata med mera, för att säkerställa att systemet uppfyller de krav som ställs. Systemet är ett tillägg till dagens röntgentolkning och ska endast förstärka och inte ersätta några av dagens rutiner.

– Den 11 oktober gick vi ”live”. Det var då vi tog emot första patienten som blev bedömd av vår AI tillsammans med läkare i vår kliniska verksamhet. Det vi gör nu är ett pilotprojekt där några utvalda läkare fått specialutbildning och som nu får utvärdera systemet, berättar Max.

AI som en del av teamet

I många fall bedöms patientens röntgenbilder först av en ST-läkare (blivande radiolog) som nu kan välja att ta in AI:ns kompetens i bedömningen. Sedan säkerställs diagnosen av en mer erfaren radiolog. Bilderna bedöms ofta även av en ortoped som sedan bedömer vilken behandling som ska rekommenderas för patienten.

– Förenklat skulle man kunna säga att vi vill veta om vi behöver operera eller inte, för att patienten ska bli bra, säger Max Gordon.

Ett flertal ST-läkare har utbildats i att göra bedömningar tillsammans med AI:n. En av dem är Björn Hansen.

– Det är inspirerande och utvecklande att arbeta med AI och jag är imponerad av vad den kan åstadkomma redan idag. Det ska bli spännande att få vara en del av det fortsatta utvecklingsarbetet, menar han.

Utvecklingen fortsätter

Även om AI:n nu kan användas i den kliniska verksamheten, fortsätter forskningen.

– Vår nästa utmaning är att även lägga till vilken behandling som är bäst för patienten, där flera parametrar spelar in. Där kan AI:n göra rekommendationer med hjälp av inmatad data, men vi kommer alltid att behöva även det mänskliga kunnandet för att se och förstå vad som är bäst för just den här patienten, att se hela människan. Det kan, än så länge, inte AI göra, avslutar Max.

Artificiell intelligens kan göra röntgenbedömningar med samma säkerhet som en ortopedläkare, visar ny forskning. Denna film gjordes i samband med första nyheten om AI på Danderyds sjukhus, 2017.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb