Anders Svennisgsson bild

Med hopp om bättre ms-medicin

Anders Svenningsson, professor och överläkare på medicinkliniken, jämför ms-medicinen rituximab (Mabthera) med dimetylfumarat (Tecfidera) vid nydiagnostiserad multipel skleros.

Förhoppningen är att studien ska leda till att Mabthera blir ett av de läkemedel som rekommenderas i första hand vid behandling av MS.

Vad är bakgrunden till din forskning?

– 2009 jobbade jag i Umeå och där började vi ge Mabthera mot MS i första hand till de patienter som inte blev bra av de traditionella läkemedlen, eller fick för många biverkningar. Det vi hade i ryggen då var en fas 2-studie som visade att Mabthera kunde ha bra effekt.

Vi såg snabbt förbättringar hos de som fick Mabthera och ryktet spred sig bland patienterna, vilket ledde till att fler ville byta. Behandlingen skedde hela tiden under noggrann övervakning samtidigt som vi startade olika studier pågick för att kunna dokumentera och redovisa effekt och säkerhet.

Det vi arbetar för nu är att få så pass bra forskningsunderlag för Mabthera vid MS så att Läkemedelsverket kan värdera det som behandling för MS på samma vis som man gör med de idag registrerade MS-läkemedlen, vilka samtliga är betydligt dyrare och i de flesta fall mindre effektiva.

Dessvärre verkar patentlagstiftning vara viktigare än vetenskap och patientnytta, så nu måste vi leverera så mycket vetenskap som möjligt för att kunna påverka.

Hur kommer forskningen inom neurologi utvecklas?

– Den forskning jag håller på med kommer att utökas med fler forskare och projekt som är kopplade till samma område, bland annat en nationell studie kring långtidsbehandling av MS – om hur olika läkemedel påverkar patienterna. Ett annat område där vi planerar studier är kring inflammatoriska neuropatienter där vi kommer att samarbeta med en neurologkollega på Karolinska sjukhuset, Huddinge.

Vilka förhoppningar finns inför framtiden?

–  Jag och de andra som forskar kring detta vill ju givetvis att så många patienter som möjligt ska få så bra behandling som möjligt, och om detta dessutom kan uppnås med ett billigare preparat så tjänar ju alla på det.

2017 fick Anders Svenningsson anslag från Vetenskapsrådet på 10 miljoner kronor fördelat över tre år, för sin forskning kring läkemedlen för MS-patienter. 

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb