Morfin i ryggbedövning inom obstetrik och gynekologisk kirurgi

Anette Hein, överläkare och medicinskt ledningsansvarig för obstetrisk anestesi vid anestesi- & intensivvårdskliniken, har forskat på smärtbehandling under värkarbete och efter obstetrisk och gynekologisk kirurgi, med särskilt fokus på morfin i ryggbedövning.

– Smärta är ett kliniskt problem i samband med förlossning och efter kejsarsnitt eller operationer där livmodern opereras bort. Det finns flera anledningar till att minimera smärtan, både för patientens välbefinnande och rent ekonomiskt. En smärtbehandling där man kombinerar olika läkemedel med olika mekanismer är idag rekommenderad praxis, säger Anette Hein.

Användandet av låg dos morfin i ryggbedövning kan ge god smärtlindring med långvarig effekt, men användningen begränsas av biverkningar där risk för försämrad andning är den mest fruktade.

– Syftet var att undersöka effekterna av en liten dos morfin som tillägg i ryggbedövning ur olika aspekter, kartlägga användandet av morfin i ryggbedövning i Sverige, utreda om utrustning för utredning av sömnapné kan förbättra kunskapen om andningspåverkan hos överviktiga mödrar efter kejsarsnitt i ryggbedövning med morfin och slutligen användandet av olika anestesimetoder med morfin vid brådskande kejsarsnitt.

Den 16 mars 2018 disputerade Annette Hein på avhandlingen Pain relief during labour and following obstetric and gyneacological surgery with special reference to neuroaxial morphine (ung. övers. Smärtbehandling under värkarbete samt efter obstetrisk och gynekologisk kirurgi - med särskilt fokus på morfin i ryggbedövning.)

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb