Nina Bohm Starke, överläkare, kvinnokliniken

Nina ökar kännedomen om vestibulit

Den forskning som drivs av överläkare Nina Bohm Starke på Danderyds sjukhus kvinnoklinik är unik i Sverige och en de mest omfattande i världen om kvinnor med vestibulit.

Vestibulit är en överkänslighet i slemhinnan runt slidöppningen, som gör att beröring som under normala omständigheter skulle uppfattas som lätt, blir till en skarp, svidande och brännande smärta. Sannolikheten att få hjälp om du lider av provocerad vestibulodyni (vestibulit) är långt mycket större idag än för 20 år sedan då forskningen kring detta knappt påbörjats.

– När jag började forska på vestibulit, i slutet av 90-talet, visste man väldigt lite om detta. Ett första steg var att kartlägga var smärtan satt och vad det innebar. Vi tittade på nerver i vävnaden och gjorde funktionsstudier och kvantifiering av smärta, berättar Nina Bohm Starke.

Stor okunskap

Kännedomen om vestibulit har ökat markant med okunskapen är fortfarande stor.
– Vår forskning ligger till grund för att man inom professionen har ändrat terminologin från att man trodde att det var en inflammation i vävnaden till att det nu betraktas som ett smärttillstånd. I folkmun kallas det fortfarande för vestibulit. Tidigare fick många patienter höra att problemet satt i huvudet och kunde botas med terapi, men vestibulit är mycket mer komplext. Vår forskning har bland annat visat att vävnaden runt slidöppningen är involverad på flera olika sätt vilket i sin tur öppnar för andra behandlingsformer.

Studier ökar kunskapen

Under våren 2016 påbörjades ett projekt där Botox injiceras i musklerna innanför slidmynningen. Målsättningen är att försöka få ner spänningen i musklerna i bäckenbotten och på så sätt minska smärtan vid samlag.

– Vi har gjort behandlingsstudier, grundforskning, genetiska studier kopplat till smärta och mycket annan sorts forskning för att få en helhetsbild av vad vestibulit är och beror på. Så snart vi har hittat nya faktorer som kan spela roll har vi forskat vidare på dessa.

Det allra senaste i forskningen är att se på hur övriga faktorer kan spela in. Många patienter har utöver vestibulit långvarig smärta och ett mer känsligt smärtsinne. Det kan finnas många orsaker till detta.

Ser på kopplingar till andra faktorer

– Tillsammans med Stockholms och Uppsalas universitet ska vi försöka ta reda på om det finns någon koppling mellan vestibulit och faktorer som ångest, depression, ätstörning, stress, eller om patienterna utsatts för annan smärta tidigt i livet. Vi ser också på arbetsmarknadsutfall – alltså vad det kostar samhället om dessa personer inte klarar av att jobba.

Under 2016 och 2017 fick Nina Bohm Starke pengar från SLL:s Innovationsfond för att utveckla en vaginal tryckmätare som kan kartlägga och följa rehabilitering av bäckenbottens funktion hos kvinnor med långdragen samlagssmärta, exempelvis vestibulit, eller förlossningsskador.

Alla läkare på kvinnokliniken forskar

– Vi är väldigt glada för de anslag som vi får till vår forskning. Vestibulit är ingen dödlig sjukdom och när det handlar om livskvalitet, och framför allt om kvinnors sexuella hälsa, så finns tyvärr en generell nedprioritering. Men vi har väldigt bra kvalitet på vår forskning och vår mottagning – alla våra läkare är disputerade eller doktorander och de är också involverade i omfattande undervisning. Vårt arbete med patienterna bygger på ett multidisciplinärt samarbete ihop med barnmorskor, kuratorer och sjukgymnast.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb