Charlotte Thålin, läkare vid medicinkliniken

Ny forskning kopplar stroke och cancer

Charlotte Thålin, läkare vid medicinkliniken, har studerat varför vissa drabbas av förhöjda troponinvärden i samband med stroke.

Hon har bland annat kunnat identifiera en grupp av patienter där en bakomliggande cancer orsakar ett hyperkoagulativt tillstånd som ger både stroke och mikroinfarkter i hjärtat.

Troponin är ett protein specifikt för skada i hjärtmuskulaturen, och vanligt förekommande i blodet hos patienter som drabbats av en akut stroke.

Charlotte Thålin har studerat varför vissa drabbas av förhöjda troponinvärden i samband med stroke och har bland annat kunnat identifiera en grupp av patienter där en bakomliggande cancer orsakar ett hyperkoagulativt tillstånd som ger både stroke och mikroinfarkter i hjärtat.

– Den här forskningen har påvisat en association mellan ökad bildning av så kallad neutrophil extracellular traps (NETs) och cancerdiagnos hos dessa patienter. Vi har också kunnat sett en sämre långtidsprognos hos patienter med troponinförhöjning i blodet i samband med stroke, säger Charlotte Thålin, nybliven med.dr. i internmedicin.

Resultaten talar för att en utvidgad utredning och uppföljning kan vara motiverad hos patienter som drabbas av stroke med samtidig troponin-förhöjning.

Fredag den 10 februari 2017 disputerade ST-läkaren Charlotte Thålin på avhandlingen "Troponin elevation in acute stroke – clinical characteristics and the link to cancer-associated neutrophil extracellular traps".
 

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb