Nya miljövänliga riskkärl har börjat användas på DS.

Nya miljövänliga riskkärl används på Danderyds sjukhus

Sedan en tid tillbaka använder Danderyds sjukhus nya kärl av biokomposit för riskavfall. Kärlen introducerades brett för ungefär sex månader sedan då kärlen kunde börja beställas via Medicarrier. Ansvarig för de nya miljövänligare kärlen är Johanna Albert, överläkare IVA och Anestesi, Danderyds sjukhus.

 1. Hur kom det sig att du intresserade dig för de nya miljövänliga återvinningskärlen och varför ville du byta ut de traditionella plastkärlen?
  Företaget som producerar kärlen hade hört talas om mitt projekt där vi börjat införa cirkulärt flöde av skyddsförkläden. De tänkte att jag skulle kunna vara en länk in i sjukvården och att vi skulle kunna prova kärlen. Det skulle kunna vara en stor miljövinst då dessa kärl står för en stor del av det avfall som sjukvården producerar och sedan bränner.
 2. Vad är biokomposit?
  Biokomposit är ett nytt material som innehåller både biologiskt material och plast. Det har tagit fram för att delvis ersätta plast – men ändå behålla plasten bra egenskaper. Plast håller ju tätt för väta och kan även till viss del stå emot skärande och stickande föremål.
 3. Vad är de gjorda av och är de bra?
  Kärlen görs helt utan nyproducerad fossilbaserad plast. De innehåller 60 procent sågspån (spillproduktion från trä- och pappersindustrin), 20 procent av återvunnen plast och 20 procent biobaserad plast (görs av bland annat tallolja). Genom de olika komponenterna halveras plastmängden och ingen ny fossilbaserad olja används. 
 4. Kan man verkligen slänga riskavfall (skärande och stickande vårdprodukter) i kärl av sågspån och tallolja?
  Glasampullerna kan efter användning fortfarande innehålla vätska. Det är viktigt att kärlen inte läcker och att de är hållbara så att kanyler eller glas inte skär igenom plasten. Riskavfallsburken kan stå i dagar eller veckor innan den blir full och förd till destruktion. De nya riskkärlen skiljer sig inte från de vi använt tidigare och de håller för såväl skärande som stickande vårdprodukter och står emot väta.
 5. Vad händer med kärlen när de är fulla?
  Kärlen går till förbränning precis som de gjorde tidigare.
 6. Hur funkar de nya kärlen i jobbet?
  Vi tycker att de fungerar precis lika bra som de tidigare kärlen i helplast. Enda skillnaden är att det i början kan lukta lite sågspån om man luktar på dem nära, men det är absolut inget som stör.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb