Ökad risk att dö av hjärtinfarkt bland snusare

Tidigare forskning visar att snusare som slutar snusa efter en hjärtinfarkt halverar risken att dö inom två år.

Nu har Lukasz Antoniewicz och hans forskargrupp hittat en möjlig förklaring till varför snusare löper högre risk jämfört med icke-tobaksanvändare.

Preliminära data visar att läkemedlet som används för att vidga kärlen vid en hjärtinfarkt har sämre effekt på snusare.

- Nitroglycerin är ett mycket vanligt läkemedel som används för att vidga kärlen vid en akut hjärtinfarkt. Vi har sett i vår studie att läkemedlet har sämre effekt hos snusare, berättar Lukasz Antoniewicz. Vi tror att det beror på nikotinet i snuset.

E-cigaretter är inte ofarliga
I avhandlingen har det framkommit flera indikatorer på att även e-cigaretter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

- Bland annat har vi sett att inhalation av e-cigaretter som innehåller nikotin ger en akut förhöjd kärlstyvhet, säger Lukasz Antoniewicz. Precis som hos snusarna där den förhöjda kärlstyvheten dessutom är kronisk. Förhöjd kärlstyvhet ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Den 24 augusti 2018 disputerade Lukasz Antoniewicz på avhandlingen Effects of cigarettes, e-cigarettes and Swedish snus on vascular function.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb