Anna Claughton Klyft, operationssjuksköterska

Operationssjuksköterskan lyfts i vinnande examensarbete

Anna Claughton Klyft, operationssjuksköterska, har tillsammans med kurskamraten Lisa Neigart skrivit en vinnande magisteruppsats som undersöker patienters upplevelse av att genomgå kraniotomi i regional anestesi.

Uppsatsen belyser bland annat operationssjuksköterskans betydande roll vid det intraoperativa mötet med den vakna patienten. Uppsatsen utsågs av Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) till årets bästa examensarbete.

– Vi undersökte framför allt patienters intraoperativa upplevelse av att genomgå kraniotomi i vaket tillstånd. Resultatet samt slutsatsen är dock inte enbart av vikt inom neurokirurgi, utan är relevant inom alla operationsspecialiteter där regional anestesi förekommer.
Förhoppningen är att tydliggöra operationssjuksköterskans kommunikativa roll, med fokus på patientens behov för att på så vis kunna upprätthålla den personcentrerade vården, säger Anna Claughton Klyft, operationssjuksköterska på centraloperation ortopedi.

RFOP:s jury nämner i sin motivering att uppsatsen tydligt visar att operationssjuksköterskans bakgrund som allmänsjuksköterska, med kunskaper inom kommunikation, närvaro och personcentrerad vård, är en betydande faktor för patientens upplevelse.

Därmed synliggörs operationssjuksköterskans väsentliga roll, något som ställs i kontrast gentemot den aktuella diskussionen gällande att ersätta operationssjuksköterskor med operationstekniker.

– Bristen på operationssjuksköterskor är en realitet som kräver en konkret och hållbar lösning. Att ersätta operationssjuksköterskor med operationstekniker är inte optimalt, sett till omvårdnadsbehov samt patientsäkerhet. Operationssjuksköterskans specialistutbildning i kombination med den grundläggande sjuksköterskeutbildningen genererar en säkrare vård med högre kvalitet, det ska inte försummas.
Förhoppningsvis kan vår uppsats tydliggöra och även värdesatta operationssjuksköterskans kompetens, för att på så vis generera en mer utvecklad och förbättrad individanpassad patientvård, säger Anna Claughton Klyft. 

Anna Claughton Klyft och Lisa Neigart examinerades från specialistutbildningen i operationssjukvård, Karolinska Institutet januari 2023.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb