Stefan Gantelius

Potential att bli bäst i Sverige

Stefan Gantelius är verksamhetschef på Ortopedkliniken sedan 2021. Han har lång erfarenhet som läkare och chef inom ortopedi.

Hur ser din vision ut för Ortopedkliniken?

– Vi ska vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och kan utvecklas professionellt. Vi ska bibehålla en bredd i verksamheten så att vi kan erbjuda en utbildning i toppklass och en variation i arbetet för alla personalkategorier. Vi är på väg att bli den ortopedklinik i Sverige som gör flest protesrevisioner, dvs operationer där en äldre protes byts ut och en ny sätts in.
Målet är att bli störst och samtidigt ha högsta kvalitet i det vi gör i hela vårdkedjan. Framåt kommer vi även fokusera på omhändertagande av komplikationer efter proteskirurgi i höfter, knän och axlar som exempelvis infektioner och frakturer i anslutning till proteser. Vi har samtidigt ett snabbt ökande antal patienter med frakturer att ta hand om. Även här ser vi att vi har både kompetens och antal patienter för att vara i topp nationellt.

Berätta kort om det förändringsarbete som just nu pågår på Ortopedkliniken. Vilka möjligheter ser du med de förändringar som sker/kommer ske?

– Just nu pågår ett arbete med att göra arbetsplatsen till ett ställe där befintliga medarbetare trivs, utvecklas och växer samtidigt som vi attraherar nya medarbetare till vårt team. Vi vill ge möjlighet till ett modernt, hållbart arbetsliv där man får återhämtning och kan kombinera familj/fritid med sitt arbete hos oss.
Vi ser över schemaläggningen för att ge utrymme för återhämtning och utveckling, arbetar med tex kompetensstegar för sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare och läkare.
Vi bygger nya lokaler som kommer rymma ortopedavdelningar, ortopedmottagning och ortopedakut vilket ger oss möjligheter att utveckla arbetssätt och arbetet runt patienten. Vi hoppas att våra medarbetare vill vara med och påverka hur vi bygger upp det nya arbetssättet.

Vilka är de främsta styrkorna i organisationen?

– Djup och bred kompetens. Engagemanget för patienterna. Intresset för utbildning. Förmågan att samlas och jobba hårt när det behövs.

Vilka utmaningar ligger närmast framför er som klinik?

– Rekrytera och behålla personal. Att hjälpa de patienter som fått sin behandling uppskjuten på grund av pandemin.

Varför ska man arbeta på Ortopedkliniken?

– Vi är en arbetsplats där man får möjlighet att utvecklas eftersom det finns en sådan inneboende kompetens hos befintliga medarbetare. Det stora patientflödet gör att man får möjlighet att se ett stort antal patienter med varierade tillstånd. Vår verksamhet växer vilket ger möjlighet att skapa framtidens klinik. Och så är det ju väldigt roligt med ortopedi!

 

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb