Renare operationsluft

Kan luftrenare minska infektionsrisken i samband med operationer? Max Gordon, specialistläkare på ortopedkliniken, är initiativtagare till ett forskningsprojekt som omfattar fem sjukhus och upp emot 30 000 patienter.

Trots att operationsmiljöer redan idag är oerhört rena, händer det att patienter råkar ut för infektioner efter operation. Det kan dels vara allvarligt för hälsan i allmänhet och dels leda till att de måste opereras igen.

– Det är givetvis inte bra och vi vill se om det går att minska den här risken, berättar Max Gordon som är initiativtagare till forskning om luftrenare kan påverka postoperativ infektion.

Renar genom plasmafilter

Luftrenaren fästs på väggen i operationssalen och suger in luft från rummet, renar den genom ett speciellt plasmafilter och sprutar sedan tillbaka steril luft i rummet.

– Randomiserade kliniska prövningar där man testar åtgärder för att förhindra sårinfektioner saknas och för de flesta förebyggande åtgärder är evidensen svag. Plasma-luft-rening är en teknik för att cirkulera luft genom ett plasmafält. Luft i operationssalen pumpas genom kammaren och genom att använda ström skapas en het plasma som utrotar alla bakterier och virus som passerar igenom. Metoden kommer från flygplansindustrin och har visat sig minska andelen infekterande partiklar i luften avsevärt, säger Olof Sköldenberg, överläkare, ortopedi.

20-30 000 patienter på fem olika sjukhus i landet kommer att vara med i forskningen.

Våren 2016 påbörjades arbetet med luftrenarna på Danderyds sjukhus och under hösten kommer de andra sjukhusen att sätta igång.

Målet är att få ner antalet postoperativa infektioner med en tredjedel

– Om det visar sig att luftrenaren har den effekt vi hoppas på, kan man tänka sig att i framtiden installera detta på vårdavdelningar för att till exempel minska risken för MRSA. Dock är det mycket svårare att göra forskning på vårdavdelning då både patienter och personal rör sig mycket, både innanför och utanför avdelningen, säger Max.

Medverkande: Danderyds sjukhus, Karolinska Sjukhuset i Huddinge, Södertälje sjukhus, Upsala Akademiska Sjukhus, Falu lasarett.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb