Snabbspår vid höftfraktur minskar väntetid

Paula Kelly Pettersson, sjuksköterska på ortopedkliniken, har forskat på hur ett nytt snabbspår till kirurgi, väntetid till operation och depression kan påverka patientutfall för höftfraktur-patienter.

Att drabbas av höftfraktur är vanligt speciellt bland äldre och är förenat med hög samsjuklighet och dödlighet. Vård och behandling utgör därför utmaningar för sjuksköterskor och annan vårdpersonal och tar en betydande del av vårdresurserna inom ortopedisk och geriatrisk vård.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka hur ett nytt snabbspår till kirurgi, väntetid till operation och depression kan påverka patientutfall, med särskilt intresse för skada på patienten.

Snabbspår minskar väntetid
En av studierna såg på effekterna av införandet av ett nytt snabbspår för det preoperativa omhändertagandet av patienter med misstänkt höftfraktur jämfört med ett redan existerande.

- I studiekohorten ingick 415 patienter med verifierad höftfraktur. Resultaten visade att tid till operationen minskades med i genomsnitt tre timmar hos patienter som följde det nya snabbspåret jämfört med det befintliga, säger Paula Kelly Pettersson.

Studierna visar att lång väntetid till kirurgi är korrelerad med ökad risk för SAE (Serious Adverse Event) och förlängd sjukhusvistelse.

- Patienter med störst risk att drabbas av SAE  är de med samsjuklighet, de med subtrokantära frakturer och män. Vi har också visat att många patienter med höftfrakturer drabbas av skador och många av dessa bedöms kunna förebyggas, säger Paula.

Fredag den 8 juni 2018 disputerade Paula Kelly Pettersson på avhandlingen Improving the quality of care for hip-fracture patients: studies on fast-track to surgery and adverse events (ungefärlig översättning: Förbättring av vårdkvaliteten för höftfrakturpatienter: studier på snabbspår till operation och avvikande händelser).

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb