Sofia Svärding arbetsterapeut

Specialist arbetsterapi: Sofia Svärding

Danderyds sjukhus har, som ett av de första sjukhusen i Stockholm, inrättat specialisttjänster inom steg 5 i kompetensstegen för arbetsterapi, nutrition och fysioterapi. Sofia Svärding, specialistarbetsterapeut ortopedkliniken är den första arbetsterapeuten på Danderyds sjukhus som får en specialisttjänst.

– Det är väldigt roligt och spännande att få börja med detta och jag är verkligen tacksam för våra chefer inom paramedicinska sektionen som jobbat enträget för att få till dessa tjänster, säger Sofia Svärding.

Inspirera till forskning

Specialisttjänsten innefattar ett stort strategiskt och övergripande ansvar för flera områden personcentrerad vård, evidensbaserad praktik, samverkan, och att vara en ”förmedlande länk” mellan forskning och kliniskt verksamma.

– Vi ska tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis och min roll innefattar att lära ut var eller hur man hittar dessa bevis. Forskning kan för många upplevas som stort och krångligt. Jag vill visa på möjligheter och att forskning kan genomföras på olika nivåer och inspirera fler att vara en del av forskningen, säger Sofia som också forskar; just nu om psykologiska faktorers inverkan vid handrehabilitering.

En annan arbetsuppgift är att vara resurs för att leda och initiera processer och handledning av kollegor vid både kvalitets- och patientsäkerhetsarbeten inom arbetsterapi.

– Jag vill betona ordet resurs för det är vi arbetsterapeuter som tillsammans gör dessa viktiga arbeten och att jag i min roll som specialistarbetsterapeut inspirerar till, leder och kommunicerar vårt goda arbete lokalt, regionalt och nationellt.

Börjar med kartläggning

En del i den nya rollen är att utveckla professionen arbetsterapi genom att ansvara för utbildning inom kompetensområdet och att bevaka olika omvärldsfaktorers inverkan på professionen.

– I och med denna tjänst har jag resurser till att lyfta det vi gör bra, och utveckla och kvalitetssäkra så att vi blir ännu bättre. Jag kommer börja med att kartlägga var vi befinner oss idag och utgå från det. Men detta är ett stort och omfattande uppdrag och det är viktigt att inte börja förändra saker direkt.

Den viktiga personcentreringen

Att utveckla den personcentrerade vården ser Sofia som en central arbetsuppgift i den nya rollen. I detta ingår att öka och lyfta fram patienten och närståendes aktiva deltagande genom hela patientresan.

– Det finns flertalet evidensbaserade arbetsterapeutiska instrument som kan användas för att bidra till en personcentrerad vård och dessa behöver implementeras och användas mer, även på akutsjukhus. Vetenskaplig grund är en viktig faktor när man ser över vilka besvär som finns och hur man ska behandla dessa, men en annan minst lika viktig faktor är patienten. Varje patient är en unik person med olika behov, viljor, erfarenheter, önskemål och förmågor, avslutar Sofia.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb