Stefan Kejonen, ledningsansvarig sjuksköterska på akuten.

Spindeln i nätet

Det kan vara stressigt att hantera det ständiga patientflödet på akuten, och som ledningsansvarig sjuksköterska behöver man se till att rätt person finns på rätt plats och att arbetet flyter. Men också att lösa logistikproblem – och att hålla koll på att kollegorna får sina raster.

Koll på allt

Som på de flesta av sjukhusets enheter börjar dagen på akuten med en avstämning med nattpersonalen och någon av cheferna om vad som hänt, hur läget är och vilka patienter som finns på plats. I rollen som ledningsansvarig sjuksköterska ingår att ha järnkoll på praktiskt taget allt som händer.

– I natt har vi haft några patienter som var tvungna att ligga kvar på akuten för att det inte fanns plats på avdelning, så att se till att de får läggas in på en avdelning är en av de första sakerna vi ska lösa nu, säger Stefan Kejonen, ledningsansvarig sjuksköterska på akuten.

När patienterna måste ligga kvar så får akuten agera vårdavdelning också, och då är det ledningssjuksköterskans roll att koordinera personalen så att patienterna får den vård och tillsyn de behöver.

Akuten kan inte stänga

Bemanningsassistenten Sanna tittar in med dagens schema och meddelar att en av sjuksköterskorna som skulle jobba är hemma med sjukt barn. Stefan hjälper Sanna att se över vilka kompetenser som finns på dagens pass och om det går att göra någon omfördelning.

En av de viktigaste uppgifterna som ledningssjuksköterska är att se till helheten. Flyter arbetet på? Har vi de kompetenser som krävs för att hålla öppet överallt?

– En akutmottagning kan inte stänga. Vi måste självklart ta emot de patienter som behöver akutvård, men om vi har för lite personal så får vi i stället slå ihop enheter så att till exempel hjärtklinikens och medicinklinikens medicinklinikens akuta patienter tas om hand av samma personal. Min roll i de situationerna är dels att se till att det finns rätt kompetens och dels se till att patientflödet fungerar som det ska.

Många frågor

Det är ovanligt lugnt än så länge och Stefan passar på att ta en vända och kolla så att alla kollegor har det bra och har koll på läget. En stor del i Stefans arbete är att svara på frågor och stötta kollegor.

– Det kommer ofta frågeställningar som rör andra enheter än den man är på, och då kan det bli en del spring emellan. Något som skulle underlätta väldigt mycket vore om det fanns en ledningsansvarig läkare på akuten. Det skulle nog underlätta för läkarna också, inte bara för oss som omvårdnadspersonal.

Måste kunna vara med över allt

Larmen börjar komma in och sjuksköterskan som sitter i ambulansintaget måste hjälpa till på ett larmrum. Stefan får gå och sätta sig i akutintaget.

– Jag blir ju lite låst här, men inte på samma sätt som om jag skulle vara med i ett akutrum. Jag måste kunna vara flexibel och vara med överallt om det behövs och då kan jag inte vara inne på akutrummen. Däremot hjälper jag till att ta prover med mera.

Stefan sitter i pretriagen och kollar på vilka patienter som kommit in och på vilka sektioner de finns.

– Om jag ser att en patient har blivit påtittad av läkare och ska läggas in, men fortfarande ligger nere på akuten en timme senare måste jag gå och kolla vad som har hänt; varför är patienten kvar och hur ser det ut på den mottagande avdelningen?

Varje timme räknas

Akutens vårdplatskoordinator är på plats och det börjar hända grejer i patientflödet. Koordinatorn håller kontakt med vårdavdelningarna och kontrollerar flödet.

– Det här arbetet är en kedja där alla länkar måste hålla och alla måste hjälpas åt. Att patienter som är färdigbehandlande på akuten får plats på en avdelning eller skrivs ut är den viktigaste faktorn för att det inte ska bli för tung belastning på akuten, säger Annette Ernstdotter, sjuksköterska och vårdplatskoordinator.

Varje timme som en säng står tom på en vårdavdelning, är en timmes extra väntan för patienten på akuten.

Viktigt att få en paus

Stefan tar en runda på akuten och kollar så att kollegorna har hunnit ta sina raster.

– Det ingår egentligen inte i min roll, men jag ser det som min uppgift att se till att alla tar en paus och särskilt vara uppmärksam på de kollegor som har svårt att släppa jobbet. Vi har alla en stor ansvarskänsla gentemot det vi gör och vissa känner starkare att de inte kan gå ifrån, och då måste ledningsansvarig sjuksköterska eller chef, se till att de faktiskt tar en paus. Det är oerhört viktigt.

Dagen rullar på och uppgifterna varierar stort. Om det är många från bemanningsföretag som jobbar kan de behöva extra stöttning i akutens rutiner.

Annorlunda på natten

– Det handlar ofta om att ”släcka eldar”, allt från faktisk akutvård till att ta hand om anhöriga som är ledsna eller upprörda.

När det är fullt upp är det den ledningsansvariga sjuksköterskans roll att sålla i undersökningarna som görs akut för att identifiera vilka patienter som är sjukast.

Framåt eftermiddagen är det möte med dag- och kvällsteamet tillsammans. Koordinatorn rapporterar från det dagliga avstämningsmötet och gruppen går igenom dagen. För de som kommer efter, och jobbar på natten, ser arbetet lite annorlunda ut. Ledningsansvariga sjuksköterskorna nattetid jobbar ofta mer operativt, delvis för att akuten har en lägre grundbemanning.

När morgonen gryr igen är Stefan tillbaka på sjukhuset och en ny dag väntar med nya patienter och nya utmaningar.

Spana in @AkutenDanderyd på Instagram!

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb