Ann-Christine Persson, leg. arbetsterapeut

Tidshjälpmedel hjälper demenssjuka

Ann-Christine Persson, leg. arbetsterapeut vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, forskar på tidsuppfattning hos personer med demenssjukdom.

Fokus ligger på individens dagliga tidshantering, vårdens bedömningar av tidsuppfattning och tidshantering samt vilka erfarenheter arbetsterapeuter har av förskrivning av tidshjälpmedel och vilka erfarenheter personer med demenssjukdom och närstående har av användningen av tidshjälpmedel.

– Demenssjukdomar påverkar ofta tidsrelaterade funktioner och förmågan att hantera tid, och när personer med demenssjukdom behöver stöd i den dagliga tidshanteringen är det oftast närstående som tillgodoser behovet av stöd, säger Ann-Christine Persson.

Avsaknad av botemedel kräver andra åtgärder

I dag finns det inget medicinskt botemedel mot demenssjukdomar och därför finns det ett stort behov av andra åtgärder för att stödja personer med demenssjukdom i den dagliga tidshanteringen, till exempel förskrivning av tidshjälpmedel. Det saknas kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter av att förskriva tidshjälpmedel och vilka bedömningsmetoder som ligger till grund för förskrivningen.

De instrument som bedömer tidsuppfattning och daglig tidshantering som utvecklats för andra patientgrupper har inte utvärderats för personer med demenssjukdom. Det finns också ett behov av utökad kunskap om sambanden mellan tidsuppfattning, daglig tidshantering och graden av demens.

– Hur vi uppfattar och hanterar vår tid har stor inverkan på självständighet, delaktighet och välbefinnande. Tidiga insatser ökar möjligheten att personer med demenssjukdom får nytta av exempelvis tidshjälpmedel. Det är därför viktigt att öka kunskapen om hur man tidigt upptäcker tidsrelaterade problem vid demenssjukdom. Det är också viktigt att öka kunskapen om de erfarenheter personer med demenssjukdom och närstående har av daglig tidshantering, om det stöd som ges från närstående och om användning av tidshjälpmedel, säger Ann-Christine Persson.

Fredag 28 oktober 2022 disputerade Ann-Christine Persson på sin avhandling Managing time with dementia: Assessment and early detection of the need for time-related interventions and experiences of time assistive technology.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb