Annika Lundström, bitr. överläkare, medicinkliniken.

Vad innebär överkänslighet mot Clopidogrel

Annika Lundström, biträdande överläkare, medicinkliniken, har forskat på vad som gör att vissa personer har nedsatt känslighet för den vanliga proppförebyggande medicinen clopidogrel.

Det finns olikheter hos människor gällande hur man reagerar på trombocythämmande läkemedel. Denna forskning tittar på vad som gör att vissa personer har nedsatt känslighet för den vanliga proppförebyggande medicinen clopidogrel.

Fenomenet brukar kallas "clopidogrel-resistens"och medför en ökad risk för stroke eller hjärtinfarkt på grund av att trombocyter (blodplättar) "klumpar ihop sig" och bildar en blodpropp trots behandling för att förebygga detta.

– Det första målet med avhandlingen var undersöka förekomsten av clopidogrel-resistens hos patienter med stroke eller transient ischemisk attack (TIA), samt vilka faktorer som är kopplade till clopidogrel-resistens, säger Annika Lundström, bitr. överläkare, medicinkliniken.

Forskning tyder på att trombocyter och koagulation, utöver att bilda blodproppar, också bidrar till ateroskleros (åderförfettning), vilket är en underliggande orsak till både stroke och hjärtinfarkt.

Livsstilsförändringar kan hjälpa
– Vi har sett att clopidogrel-resistens är vanligt efter stroke/TIA och kan i vissa grupper finnas hos upp mot 40% av patienterna. Vi ser även att risken för clopidogrel-resistens ökar redan under förstadiet till diabetes.

Förbättrad livsstil och mer intensiv behandling av riskfaktorer kan tänkas minska återfallsrisken för dessa patienter. Men större studier behövs för att undersöka om andra trombocythämmande läkemedel än clopidogrel kan förbättra prognosen för strokepatienter med clopidogrelresistens, säger Annika.

Den 8 juni 2018 disputerade Annika Lundström på avhandlingen Platelet function and thrombin generation in ischemic stroke – clinical correlates and prognostic importance (ung. övers. Trombocytfunktion och trombin-generering vid ischemisk stroke - kliniska samband och betydelse för prognos.)

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb