Varför blir inte alla friska av antikroppar?

Professor Kristian Borg arbetar på Sveriges enda postpoliomottagning som forskar på hur antikroppar påverkar poliopatienter. Orsaken till postpoliosyndrom kan vara att musklerna slits mer eller så kan det bero på latent virus efter barndomens polio.

– En person som t.ex. drabbats av polio som barn och blir frisk kan drabbas av nya symptom mitt i livet – besvär som hos helt friska vanligen inte uppkommer förrän efter 60-årsåldern, exempelvis att musklerna inte orkar med. Vi har tittat på vad detta beror på och vad man kan göra åt det, förklarar Kristian Borg.

Slitningar kan ligga bakom

Orsaken till postpoliosyndromet kan vara att man utnyttjar muskeln mer än normalt vilket leder till förslitningar, eller så kan det bero på virus som ligger latent i kroppen efter barndomens polio. På poliomottagningen på Danderyds sjukhus har vi kunnat visa att patienterna har en inflammation vilket nu även kunnat visas vid andra internationella poliokliniker.

Inflammation i kroppen ökar smärtan och minskar muskelkraften. I kliniska tester på mottagningen har man sett att patienterna påverkas positivt när inflammationen behandlas med immunglobulin (antikroppar).

– Många blir bättre med denna behandling men det finns även de som inte påverkas och de som faktiskt blir något sämre. Vi måste få reda på vilka som gynnas och varför andra inte gör det, säger Kristian Borg.

Sedan 2013 arbetar mottagningen med en stor läkemedelsstudie som nu kommer att bli global, där man ser på effekterna av immunglobulin och hur patienterna svarar på det.

– Det var svårare än vi trodde att urskilja vilka som gynnas av detta och inte, säger Kristian Borg.

Nya patientgrupper ställler nya krav

Tidigare har mottagningens patienter varit de svenskar som inte ingått i poliovaccinationsprogrammet som startade i slutet av 50-talet, men då andra delar av världen varit hårt drabbade av polio kommer nya patientgrupper till mottagningen.

– En ökande andel av våra patienter kommer från andra länder och är betydligt yngre än våra "vanliga" patienter. En del dessa har inte bara postpoliosyndrom, utan lider också ofta av PTSD efter krig, vissa är arbetslösa och i en del fall även hemlösa. Det ställer nya krav på oss att samarbeta med t.ex. primärvården, för att kunna hjälpa dem, berättar Kristian Borg.

Postpoliomottagningen fick 2008 danska PTU:s forskarpris, Mottagningen är en del av sjukhusets Rehabiliteringsmedicinska Universitetsklinik och hit kommer främst patienter som drabbats av postpoliosyndrom. Av de som arbetar här är ungefär hälften forskare.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb