Radiologi

Trygghet, prestigelöshet och nyfikenhet – det utmärker oss på VO Radiologi.

Vi har en tydlig grundstruktur men även flexibel inställning där vi lyssnar in dina synpunkter och vågar prova nya tillvägagångssätt.

Tillsammans hjälps vi åt mellan professioner för att få verksamheten att flyta på samt skapa trivsel och gemenskap. På köpet får vi kunskapsutbyte och omväxling i arbetet. Vi är en verksamhet med högkompetent personal och en stark gemenskap.

Verksamhetsområdet omfattar röntgen, nuklearmedicin och sjukhusfysik. På röntgenavdelningen och på nuklearmedicin utför vi avancerade undersökningar med hjälp av modern teknik där vi ständigt arbetar för att optimera våra undersökningar och göra det bästa för våra patienter.

Så här säger två av våra medarbetare

- Gänget här är fantastiskt! Vi är mer än bara kollegor, jag har hittat vänner för livet. Det bidrar till att jag ser fram emot att gå till jobbet. Arya Gohari, röntgensjuksköterska.

- Som undersköterska på röntgen får jag möjlighet att hjälpa människor och utvecklas i min kompetens inom ultraljudssektionen där jag är metodansvarig tillsammans med en läkare. Cheferna här är väldigt mottagliga för nya idéer och vi får en del frihet i förändringsarbetet. Linda Johansson, undersköterska.