Dina förmåner

Vi erbjuder våra medarbetare olika förmåner inom ekonomisk trygghet, hälsa och träning, boende samt hälsosamma scheman.

vårblommor framför sjukhusets fasad

Din ekonomiska trygghet

Försäkringar

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL

Gäller alla anställda och från första anställningsdagen, vid arbetssjukdom eller olycksfall i arbetet som inträffar på arbetet eller på väg till eller från arbetet. För mer information, se AFA försäkring

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Gäller från första arbetsdagen. Om man arbetar mindre än 20 % gäller försäkringen endast den dag arbetet utfördes. Försäkringen kan innebära begravningshjälp, grundbelopp och/eller barnbelopp. Ekonomiskt skydd till efterlevande vid dödsfall. Grundas på anställningstid, ålder, sysselsättningsgrad och kretsen av efterlevande.

Avtalsgruppsjukförsäkring AGS–KL

Gäller vid anställning på minst 90 dagar. Vid längre tids sjukdom ges en dagersättning från 91:a sjukdagen till längst till och med 360:e dagen.

Föräldrapenning

Arbetstagare som sammanhängande varit anställd hos arbetsgivaren minst 180 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning, får föräldrapenningtillägg under högst 180 kalenderdagar i en följd med belopp motsvarande 10 % av lönebortfallet. Föräldrapenningtillägg gäller för barn under två år.

Graviditet

Gravida kvinnor som har ett tungt arbete kan, om behov finns, omplaceras till ett mindre tungt arbete med bibehållen lön. Sådan omplacering ska begäras en månad i förväg och kan ske 60 dagar före beräknad nedkomst.

Om inte arbetsgivaren kan omplacera den anställda kan den anställda ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan till och med elfte dagen före beräknad nedkomst. Föräldraledighet ska anmälas till arbetsgivaren minst 3 månader före ledighetens början.

Löneväxling och mellanskillnadsersättning

Danderyds Sjukhus AB erbjuder alla månadsanställda bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande. Förutom detta erbjuds även en professionell rådgivning via försäkringsmäklare om individuellt pensions- och försäkringssparande. Kontakta din lönekonsult för mer information.

Mellanskillnadsersättning för avlönade med en inkomst som överstiger 10 prisbasbelopp vid föräldraledighet, samt Mellanskillnadsersättning för avlönade med en inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp vid sjukfrånvaro, ges också.

Pension

Avtalspensionen kompletterar de lagstadgade allmänna pensionsförmånerna.
Sedan den 1 januari 2014 gäller två olika pensionsavtal för kommuner och landsting. Ett äldre som heter KAP-KL och ett nytt som heter AKAP-KL. AKAP-KL gäller för anställda födda 1986 och senare. Under en övergångsperiod tillämpas de båda avtalen parallellt.

Sjukvård

Som månadsanställd vid Danderyds sjukhus AB har du rätt till fri öppen sjukvård. Det gäller vid läkarbesök och annan sjukvårdande behandling som till exempel hos sjukgymnastikinrättningar som har avtal med Region Stockholm.

Förmånen gäller alla öppenvårdsbesök, både akuta och icke akuta, samt för de besök hos kiropraktor och naprapat som har avtal med Region Stockholm.

Din hälsa och ditt välbefinnande

Det finns ett rikt utbud av olika aktiviteter. Vissa genomförs av Danderyds Sjukhus AB, andra av Danderyds sjukhus ABs idrottsförening (DSIF) eller av Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF). 

Danderyds Sjukhus AB erbjuder medarbetarna friskvårdspeng som kan användas både till aktiviteter som arrangeras av sjukhuset och av externa arrangörer. Vad du får ersättning för baseras på reglerna i skattelagstiftningen. Bidraget är personligt och uppgår maximalt till 2000 kr per år (1000 kr per termin).

Danderyds sjukhus har egen idrottsförening med gymlokal

DSIF är personalens förening för motion, idrott, friskvård och inte minst gemensam samvaro. Några exempel på aktiviteter är styrketräning, cirkelfys, spinning, stadsvandring och core. 

Danderyds Sjukhus AB driver personalgymmet Lyftet i samarbete med DSIF. Där arbetar friskvårdskonsulenter och dem har du möjlighet att boka tid med för att få ett personligt träningsprogram. Kvällstid bemannas Lyftet av ideella kvällsvärdar från DSIF. På Lyftet kan du även boka behandling av massageterapeuter. Om du är medlem i DSIF får du det dessutom till subventionerade priser.

Företagshälsovård

Som anställd på Danderyds Sjukhus AB kan du själv, vid arbetsrelaterade besvär, kontakta företagshälsovården Feelgood, på telefon 08-522 476 30, vid max 3 tillfällen under ett år utan medgivande från arbetsgivaren. Övriga tjänster som till exempel hälsokontroll, beställs av din närmaste chef.

Hälsosamma och flexibla scheman

Den ordinarie arbetstiden ska vara i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, men vi har olika heltidsmått beroende på befattning och tidpunkt. Vi tillämpar olika former av flexibla arbetstider:

 • individuell schemaplanering finns inom vårdverksamheten på hela sjukhuset
 • flextid
 • poängmodellen, som tillämpas på en avdelning
 • hälsosamma arbetstider
 • dubbel natt-ob
 • kvarstannandebonus 40 timmar per år

Personalbostaden som du delar med andra sjuksköterskor

Vill du jobba som sjuksköterska i Stockholm men saknar boende? Välkommen att hyra personalbostad på Danderyds sjukhus!

Det finns möjlighet för våra nyanställda sjuksköterskor att hyra bostad i anslutning till jobbet. Bostaden är helt nyrenoverad och du hyr möblerat. Förutom eget rum på ca 13 kvm finns gemensamma utrymmen som TV-rum, fullt utrustat kök och matsal samt en fräsch tvättstuga med nya maskiner. Hyreskostnaden är 5 000 kr/månad och hyresperioden är sex månader, med möjlighet till förlängning.

En städfirma kommer tre gånger i veckan och rengör toaletter och duschar samt golven i de gemensamma ytorna. I villan finns plats för 24 boende fördelade på två våningar.

Huset ligger i en vacker omgivning vid Danderyds sjukhus. Med röda linjen tar det bara 12 minuter in till centrala Stockholm. Restauranger och shopping finns även i Mörby Centrum, dit du går på bara fem minuter.

Hur gör jag om jag vill hyra?

Om du är intresserad av att hyra bostad så talar du om det i samband med att du söker arbete hos oss. Med anledning av sjuksköterskebristen i Stockholm är legitimerade sjuksköterskor prioriterade för boendet. 

Detaljer kring boendet

 • Alla rum är på ca 13 kvm och likadant inredda men kan variera något i utseende och storlek. 
 • Ett gemensamt matrum och ett kök per våning - utrustat med porslin samt nödvändig utrustning.
 • På våningsplanet finns ett gemensamhetsutrymme med tv.
 • Du håller själv med sängkläder (täcke, kuddar, lakan).
 • I korridoren finns 4 duschar och 3 toaletter.
 • Tvättstuga finns i källaren