Läkarna och forskarna Charlotte Thålin och Sebastian Havervall

Bred immunitet mot covid-19 efter 9 månader

Av de personer som utvecklade antikroppar mot SARS-CoV-2 i våras har 96 procent av dem kvar dessa antikroppar nio månader senare. De flesta har även ett SARS-CoV-2-specifikt T-cellsminne. Immuniteten verkar i hög grad skydda mot återinsjuknande i SARS-CoV-2. Det visar den tredje uppföljningen i Communitystudien, som undersöker långtidsimmunitet efter covid-19.

Våren 2020 deltog totalt 2 149 medarbetare på Danderyds sjukhus i Communitystudien. Ungefär en femtedel av dem som då testades hade utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2.

Nio månader senare, i Communitystudiens tredje fas, testades 1 884 personer igen. 370 av dem hade antikroppar i våras och nu, nio månader senare, har de fortfarande mätbara nivåer kvar av antikroppar. Spike-proteinet är de antikroppar som kan neutralisera coronaviruset. Två tredjedelar av dessa individer har också ett uppmätt covid-specifikt T-cellsminne.

I studien har dessutom 340 deltagare med antikroppar testats en gång i veckan under en tioveckorsperiod. Virus kunde påvisas hos mindre än en procent av deltagarna. Det talar för en låg risk för återinsjukna i covid-19.
− Genom att undersöka flera komponenter av immunförsvaret nio månader efter genomgången infektion, kan vi se att även milda symptom ger ett långvarigt och brett immunförsvar. En osäkerhet har varit om en individ med antikroppar kan bära på viruset och föra smittan vidare utan att själv ha några symptom, men den risken verkar vara mycket liten, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och ansvarig forskare för Community-studien vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

− Vi har i studien mätt både antikroppar och T-cellsminne på samtliga 1 884 studiedeltagare. Förutom att vi ser att 40 procent av hela gruppen nu har haft genomgången covid-19, ser vi också att mindre än två procent av de som inte har antikroppar har tecken på ett SARS-CoV-2 specifikt T-cellsminne, vilket talar för att antikroppar mot spike-proteinet speglar den generella immuniteten, säger Sebastian Havervall, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus och doktorand vid projektet vid Karolinska Institutet.

Communitystudien fortsätter

− Nu fortsätter Communitystudien och nästa provtagning sker i maj då en stor andel deltagare förväntas vara vaccinerade. Då kommer vi att kunna jämföra immunförsvaret efter naturlig infektion och efter vaccinering, säger Charlotte Thålin.

 

Läs mer om Communitystudiens första fas: https://www.ds.se/jobba-hos-oss/mot-oss/medarbetare-testas-for-antikroppar-mot-covid-19-i-ny-studie/

Läs mer om Community-studiens andra fas:
https://www.ds.se/jobba-hos-oss/mot-oss/fyra-av-fem-har-antikroppar/

Forskaren Charlotte Thålin berättar om Community-studiens tredje fas och hur antikroppar och B-cells-minnet bidrar till bättre immunförsvar och lägre smittspridning.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb