Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.
Mer Info
Florian Schlömer, sjuksköterska, IMA

Florian fastnade för IMA:s fantastiska samarbete

För 18 månader sedan, hösten 2019, flyttade sjuksköterska Florian Schlömer från Tyskland till Sverige och började på geriatrikavdelning 36. Under både första och andra covidvågen hjälpte Florian till på IMA där han trivts så bra att avdelningsbytet nu har blivit permanent.

Vad låg bakom att du beslutade dig för att hjälpa till på IMA?

– Redan kort efter det att jag börjat på Danderyds sjukhus kom första covidvågen. Det var en väldigt speciell situation så jag tackade självklart ja till att hjälpa till på IMA. När första vågen ebbade ut fortsatte jag att jobba på avdelning 32, men redan i november frågade min chef om jag kunde tänka mig att åter igen hjälpa till på IMA, vilket jag absolut ville göra.

Hur har det varit att byta avdelning och hur har du trivts på IMA?

– Det har absolut känts lite konstigt att jobba på tre olika avdelningar inom loppet av bara ett år. Men det har var väldigt lätt att bli en del av teamet på avdelning 75. Alla i personalen är välkomnande, trevliga och har visat jättemycket tålamod. Även fast det har varit tufft att arbeta i ett annat land med ett nytt språk, så har arbetsrutinerna i Sverige varit ganska lika de jag hade tidigare i Tyskland med fokus på medicinska ämnen och närhet till patienterna. Jag har också alltid kunnat fråga om det är något jag har känt mig osäker på.

Du har nu valt att byta tjänst och arbeta heltid på IMA, varför?

– Främsta anledningen är det fantastiska teamarbetet på avdelningen, men också att åter igen få möjlighet att jobba med akutvård. I Tyskland arbetade jag i 6,5 år på en IVA-avdelning. Jag gillar teamarbetet vi har på avdelning 75 och hur vi hanterar akutsituationer. Trots att det är en arbetsplats som ofta har högt arbetstempo och man måste reagera snabbt, arbetar alla väldigt tajt ihop och varje åsikt hörsammas.

Vad vill du säga till andra som funderar på att hjälpa till inom högrevården?

– Det är en jättebra erfarenhet att få inblick i hur man arbetar inom högre- och akutsjukvården. Det är intensivt och ibland tungt, speciellt nu under pandemin, men man lär sig oerhört mycket varje dag och när man är tillbaka på sin hemavdelning vet man betydligt mer om hur man hanterar akutsituationer på sjukhuset.

–Främsta anledningen att jag har bytt till IMA är det fantastiska teamarbetet, men också att få jobba med akutvård igen, säger Florian Schlömer, sjuksköterska på IMA.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb