Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info
Två medarbetare i operationskläder förbereder operation

Min operationsavdelning - Ortopedkliniken

På Danderyds sjukhus ortopedoperation genomförs ett brett och flexibelt spektrum av fraktur- och proteskirurgi vilket gör att den ena dagen inte blir den andra lik.

De ortopediska operationerna utförs på sex av de 12 salar som tillhör centraloperation som nyöppnade år 2019. Då flyttade de från sina gamla lokaler som var byggda på 60-talet. Kontrasten var uppenbar, att få komma till lättarbetade, ljusa och fina lokaler. Nu har de arbetat upp en bra struktur med uppdaterade rutiner och de arbetar ständigt med att utveckla verksamheten i såväl det lilla som det stora.

Idag jobbar det 18 operationssjuksköterskor i skift på kliniken och åldersspannet ligger på mellan 28 och 57 år. Man arbetar antingen dag/kväll eller helg och vi har ”särskild” nattpersonal. En av dessa operationssjuksköterskor är Anna.

Anna har arbetat på ortopedoperation i 21 år. Hon trivs bra på sin arbetsplats och berättar att det är en harmonisk och suverän grupp med härliga medarbetare och kollegor. Det är framför allt knä-, höft och axelproteser som opereras på ortopedoperation samt protesrevisioner. Ryggar är en egen specialitet och opereras inte på Danderyd utan på annat sjukhus i Stockholmsregionen.

På ortopedoperation har de ett väldigt bra samarbete med anestesin och sitter nära tillsammans med deras koordinatorer, vilket gör att det fungerar väldigt smidigt med när man planerar dagen. Sterilcentralen är en annan partner de har ett bra och nära samarbete med. I arbetet har man personal som är lite mera dedikerad att handha det ortopediska materialet och man bollar och diskuterar dagligen kring olika lager-, material- och beställningsfrågor mellan operation och sterilcentralen.

Chloraprep för huddesinfektion

På ortopedoperation använder de sedan en tid tillbaka chloraprep för huddesinfektion av operationsområdet. Det fungerar väldigt bra trots att det var några funderingar och det behövdes en inskolningsperiod initialt. Chloraprep är färdigdoserade tvättsvampar vilket gör att det avger mindre kemiskt material i samband med tvätt. Personalen upplever att det är mer lättarbetat. Både chloraprep och klorhexidinsprit används och anpassas utifrån vad som är bäst till planerad operation.

Fikapauser sker oftast vid byten och på sal finns det ett pass som oftast är operationsundersköterska men ibland har de salar där passen också är en operationssjuksköterska. Detta är speciellt användbart vid till exempel inskolning när operationssjuksköterskan kan stå sterilklädd själv men fortfarande kan behöva lite stöttning.

Vid operationens slut gör ofta operationssjuksköterskan nedräkningen själv av instrument och dukar mot kontrollappar men kan ta hjälp av passen att räkna till exempel operationsdukar om det är mycket. Personalen källsorterar alltid de sopor som inte blivit kontaminerade inne på operationssalen och både kvalitetsledningssystem samt miljöarbetet är ISOcertifierat på sjukhuset.

Förändra eller förbättra

Om det finns något som de skulle vilja förändra eller förbättra så är det möjligheten att förbereda patienterna i förberedelserummen och då att exempelvis lägga bedövning eller andra förberedelser som kan göras utanför själva operationssalen. Det skulle kunna göra att man kan duka upp och arbeta inne på sal om det inte är så att man har tillgång till uppdukningsrummen. Det skulle innebära ett mera effektivt arbete där man parallellarbetar mera inför operation i stället för att vänta på varandra, vilket kan ske i nuläget.

Det datoriserade operationsprogrammet skulle också behöva ha flera funktioner för att planera och kommunicera mellan centraloperation och sterilcentralen vid beställning och hantering av gods som ska ner eller förberedas inför operation. Man skulle kunna önska en meddelandefunktion till exempel och kanske även lite lättare planeringsverktyg mellan de två olika enheterna.

På Danderyds sjukhus centraloperation jobbar de med att ha både utbildning och utveckling nära till hands i verksamheten. De har bland annat en utbildningsansvarig på 50% som ansvarar för utbildningsinsatser såväl internt som externt på så väl ortoped som kirurgoperation.

Under Coronapandemin har det varit väldigt positivt då de haft microutbildningar i det dagliga genom att de mera seniora kollegorna har utbildat i exempelvis hantering av c-bågar och operationsmaterial och annat som man kanske i vanliga fall har möjlighet att ta in firmarepresentanter för att visa. Utbildningsansvarig har också tagit fram ett arbete med tydlig struktur och plan för nya medarbetare och deras inskolning och fortsatta väg till att bli självständiga kollegor. Det gynnar och utvecklar personalen, både de nya och de mer seniora mentorerna men också verksamheten.

Denna text är i original publicerad i Riksföreningen för operationssjukvårds tidning Uppdukat. Text: Jennifer Båskman.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb