NHV_kirurger Susanne och Daniel DS

Nya NHV-uppdraget: Rekonstruktiv kirurgi för med svåra förlossningsskador

Med en remiss kan patienter från hela Sverige från och med oktober komma till Danderyds sjukhus kvinnoklinik för att få hjälp med svåra bristnings- och förlossningsskador.

Nu kan kvinnor få hjälp med avancerad rekonstruktiv kirurgi i underliv eller ändtarm på Bäckenbottencentrum på Kvinnokliniken – vilken har som mål att ge en högre livskvalitet.

På Danderyds sjukhus sker drygt 10 000 förlossningar per år där vårdpersonalen lägger ner ett gediget arbete på att undvika svåra bristningar eller åtgärda svåra bristningar.

Bäckenbottencentrum på sjukhuset har funnits i 21 år och från oktober 2022 blir det en av två storsjukhus i Sverige som får ansvaret för Socialstyrelsens NHV-uppdrag (Nationellt högrevårdsuppdrag).

–  Vi och Linköpings Universitetssjukhus tar emot remisser från patienter som har svåra bristningar och förlossningsskador. Våra höga förlossningsvolymer bidrar till att vi får en ännu större kunskap och kompetens i ämnet. Förr tog vi emot cirka 500 kvinnor årligen där drygt hälften led av anal inkontinens. Vi kan erbjuda samtliga tillgängliga utredningsmetoder och därefter en skräddarsydd och individualiserad behandling för svåra förlossningsskador som inte läkt eller sytts rätt. Patienten kan också ha problem med avföringsläckage eller att en gång bildats mellan slida och ändtarm, en så kallad fistel, berättar Susanne Müller, överläkare i gynekologi och kirurg på Danderyds sjukhus.

– Vid rekonstruktiv kirurgi samarbetar enheterna gynekologi och kirurgi ihop, något vi har bedrivits i en etablerad form i 21 år här hos oss. Vi samarbetar nära varandra i hela kedjan; vi träffar patienten tillsammans, gör en sambedömning om vilken operation som blir bäst för patienten och så opererar vi ihop. När flera organ är påverkade och kirurgi behövs blir utfallet bättre när våra två specialiteter samverkar, då slipper patienten åka fram och tillbaka mellan två olika kliniker och alla nödvändiga åtgärder gör på en och samma gång, säger Daniel Asklid, överläkare och kolorektalkirurg, Bäckenbotttencentrum, Danderyds sjukhus kvinnoklinik.

Erfarenhet, löpande utveckling och högre kvalitet

Innan, under och efter en operation arbetar ett helt team kring patienten, vilket oftast innebär gynekolog, kirurg, uroterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Under de snart 20 år som Bäckenbottencentrum funnits har en stor erfarenhet byggts upp inom området och metoderna och arbetssätten har kontinuerligt utvecklats.

– Vid ett och samma undersökningstillfälle kan gynekolog och kirurg göra en gynundersökning, ändtarmsundersökning, titta på bäckenbotten med ultraljud för att bedöma slutarmuskeln och eventuella fistlar. När utredningen är klar och åtgärd krävs utför vi avancerade rekonstruktioner som åtgärdar skador i ändtarmens slutarmuskel samt fistlar mellan tarm och vagina. Vi har nyligen infört en ny metod hos oss med fettcellstransplantation för behandling av fistlar, vilket är ett alternativ till mer omfattande och invasiv kirurgi. Metoden har sedan länge använts av exempelvis plastikkirurger vid brännskador. Resultaten är goda och kvinnan får mindre komplikationer och återhämtar sig snabbare efter ingreppet, säger Daniel Asklid.

Danderyds sjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping är de två sjukhusen i Sverige som fått NHV-uppdraget att göra rekonstruktiv kirurgi vid förlossningsskador av Socialstyrelsen.

Faktaruta om Danderyds sjukhus NHV-uppdrag
Bäckenbottencentrum (BBC), kvinnokliniken Danderyds sjukhus

Bäckenbottencentrum drivs i samarbete mellan kvinnokliniken och kirurgkliniken med cirka 500 patienter per år. Här arbetar ett multidisciplinärt team som erbjuder utredning och behandling för kvinnor som lider av:

  1. Anal inkontinens till följd av tidigare trauma (förlossningsskada eller kirurgi).
  2. Anovaginal/rektovaginal fistelsjukdom, som involverar gynekologiska organ.
  3. Gynekologisk och rektal (ändtarms) prolaps (framfall) med inkontinens eller tömningsproblem som följd.

Ordlista

  1. Analsfinkter = ändtarmens slutarmuskel
  2. Fistlar = hålgångar mellan tarm och vagina (strukturer som inte ska ha förbindelse)
  3. AVRVF = skador ändtarmsmuskelns slutarmuskel och hålgångar mellan tarm och
    vagina. (AVRVF = AnoVaginala, RektoVaginala Fistlar).

Så här beskriver Socialstyrelsen uppdraget

Kvinnor med stora besvär av avföringsläckage efter förlossning, med påvisbar ultraljudsdefekt i sfinktermuskulatur, och där konservativ behandling inte har tillräcklig effekt, bör erbjudas kirurgisk behandling (sekundär sfinkterrekonstruktion) vid två nationella enheter. Även kirurgisk behandling vid AVRVF efter förlossning ska utgöra nationell högspecialiserad vård och enbart utföras vid samma eller två nationella enheter. Detta bedöms vara vård av komplex och sällan förekommande art, kräva en viss volym och multidisciplinär kompetens. Detta för att säkerställa vårdvolymer som ger tillräckligt underlag för att bibehålla och utveckla kompentens, utveckling och forskning inom dessa områden.

NHV-uppdrag

Formellt är det Region Stockholm som ansöker och erhåller tillståndet, med en angiven vårdenhet som utförare, hos Socialstyrelsen. Danderyds sjukhus uppdrag innefattar operationer som åtgärdar skador i ändtarmens slutarmuskel samt fistlar mellan tarm och vagina – som i sällsynta fall kan uppstå efter en förlossningsskada. För att få uppdraget behöver sjukhuset leva upp till Socialstyrelsens villkor som innebär en tillräckligt god vård och utvecklingspotential inom området samt välfungerande processer, kompetenser och FoUU. Utöver det krävs att vårdenheten har kompetens (ofta flera olika sorters specifik kompetens), den metod eller teknik som behövs och nödvändiga lokaler finns tillgängliga, välfungerande patientprocesser och samarbeten regionalt, nationellt och internationellt.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb