Farmaceut Eva Karlsson visar VD Yvonne Haglund Åkerlind en av sjukhusets nyinrättade läkemedelsautomater.

Ökad patientsäkerhet med läkemedelsautomater

Läkemedelsautomaterna är en ny funktion på sjukhuset som än så länge bara används för akut- och intensivvårdsläkemedel, men så småningom ska sjukhuset ha fyra automater i bruk för sällanläkemedel.

Automaterna förändrar hela hanteringen kring sällanläkemedel då man kommer kunna söka efter det läkemedel som saknas på en vårdenhet via en länk och även boka läkemedlet innan det hämtas från automaten.

Bättre kontroll ger högre patientsäkerhet

När man hanterar sällanläkemedel på detta sätt får man bättre kontroll över vilka läkemedel som finns vilket minskar kassation. Det leder också till minskade kostnader och minskad belastning på miljön samt till ökad patientsäkerhet.

Det sjukhusövergripande Läkemedelsserviceteamet består av sju farmaceuter som sköter läkemedelsservice på cirka 50 vårdenheter. De sköter också om förråden för sällan använda läkemedel som finns på sjukhuset och hjälper till att ta fram de läkemedel som saknas till patienterna. Det är detta team som i jobbar med automaterna i dag.

– Under en övergångsperiod kommer vi att jobba med både befintliga sällanförråd och med läkemedelsautomater tills allt är flyttat till automaterna. Vi kommer även att samla in de sällanläkemedel som finns ute på vårdenheterna och placera ut dessa i automaterna, säger Eva Karlsson, farmaceut.

Här kan du se en film om hur läkemedelsautomaterna funkar. Passa på att följa kirurg-urologens instagramkonto!

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb