Lina Nyberg fysioterapeut

Specialist fysioterapi: Lina Nyberg

Danderyds sjukhus har, som ett av de första sjukhusen i Stockholm, inrättat specialisttjänster inom steg 5 i kompetensstegen för arbetsterapi, nutrition och fysioterapi. Lina Nyberg, fysioterapeut med specialistkompetens inom ortopedi, är en av de nya specialisterna.

– Min ambition är att jobba patient- och kliniknära med utveckling och rutiner som kommer till nytta för våra patienter. Jag hoppas även att jag, tillsammans med de andra specialisterna inom fysioterapi, kan samarbeta och hjälpas åt att driva frågor mellan professionerna på sjukhuset, säger Lina Nyberg, som arbetar på ortopedmottagningen och på avdelning 57/KUA.

Specialisttjänsten kommer ge större möjligheter att jobba med utveckling inom den ortopediska fysioterapin.

– Vi kan ta fram riktlinjer, informationsmaterial och träningsprogram som i förlängningen ger en säkrare och effektivare vård och behandling. Ett pågående projekt är en informationsbroschyr till patienter som ska opereras med en axelprotes som jag tar fram i samarbete med ortopedläkarna. 

– Jag har jobbat på Danderyds sjukhus i sju år och det är väldigt roligt att få vara en del i den här utvecklingen med specialisttjänster, och även visa för andra vilka karriärsteg som finns inom vår profession, säger hon.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb