Bild på vårdenhetschef Anna Cohen

Vi är bra men vill alltid bli bättre

- Vi har som mål att våra patienter får en god och patientsäker vård och att våra medarbetare har en bra arbetsmiljö där man kan utvecklas i sin yrkesroll. Vi hjälper och stöttar varandra, detta gäller på alla nivåer i organisationen, säger Anna Cohen som är vårdenhetschef på avd 65, Kirurgi- och Urologkliniken.

Berätta kort om din yrkesmässiga bakgrund.

- Jag började på Danderyds sjukhus 1986 som sjukvårdsbiträde. Efter sjuksköterskestudierna 1995 stannade jag kvar på Danderyds sjukhus och har sedan dess jobbat på Ortopedkliniken, Urologkliniken och Akutmottagningen. På Akutmottagningen blev jag kvar i 16 år som sjuksköterska och de sista åren som chef. 2011 kom jag till Kirurgi-och Urologkliniken som biträdande chef på avd 65, en urologisk avdelning. Sedan 2013 är jag vårdenhetschef på denna avdelning.

Vad är roligast med din roll?

- Det roligaste är att se medarbetarna växa och ta ansvar både i det patientnära arbetet samt vidareutvecklingen av vården och rutinerna på avdelningen. Vi är bra men vi kan alltid bli bättre. Jag har stort förtroende för mina medarbetare, att de tar rätt beslut utifrån de förutsättningar som finns. Min roll är skapa dessa förutsättningar så att medarbetarna kan ge en god och patientsäker vård i en god arbetsmiljö.

Vilka är de främsta styrkorna i er verksamhet?

- Vi vill alltid bli bättre vilket gör att vi är öppna för förändring och utveckling. Vi har som mål att våra patienter får en god och patientsäker vård och att våra medarbetare har en bra arbetsmiljö där man kan utvecklas i sin yrkesroll. Vi hjälper och stöttar varandra, detta gäller på alla nivåer i organisationen.

Vilka utmaningar ser du på kliniken?

- Den största utmaningen vi har är att rekrytera och behålla våra medarbetare så att vi kan bibehålla och utöka våra vårdplatser. Vi har ett stort akut uppdrag på sjukhuset samtidigt som vi har ett elektivt uppdrag med patienter som ska opereras och behöver vårdas hos oss efter operationen. Många av dessa är cancerpatienter.

Varför ska man arbeta på Kirurgi- och Urologkliniken?

- Vi har en god arbetsmiljö som vi arbetat med under många år. Vi vill att våra medarbetare ska hinna med sitt dagliga arbete och i slutet av sitt arbetspass kunna gå hem nöjda och stolta över arbetet de utfört. Vi erbjuder schemalagd kompetensutveckling utifrån var man befinner sig i kompetensstegen.

Beskriv din ledarstil med tre ord.

- Coachande, kommunikativ och prestigelös.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb