SCAPIS – en världsunik studie

SCAPIS, Swedish CArdioPulmonary bioImage Study, är en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga. Syftet är att kunna förutsäga individuella risker för exempelvis hjärtinfarkt, stroke, kol, plötsligt hjärtstopp och andra hjärtsjukdomar och sätta in behandling innan sjukdomen uppstår. 

Under 2013–2018 genomgick 30 000 personer mycket omfattande hälsoundersökningar. Allt samlat material blir till världens djupaste data-, bild- och biobank.  En nationell kunskapsbank som ger forskarna fantastiska möjligheter att skapa nya genombrott.

SCAPIS 2

Tio år efter att den första delen av SCAPIS startade kommer ungefär hälften av deltagarna att väljas ut slumpmässigt och bjudas in till att göra om i stort sett samma undersökningar. Denna återundersökning kallas SCAPIS 2 och det handlar om 15 000 personer över hela landet. I Stockholm återundersöks omkring 2 500 av studiedeltagarna på Danderyds sjukhus. Undersökningarna beräknas starta i mars 2024 och kommer att ta omkring 18 månader att fullfölja. Forskningspersonerna kommer att genomgå följande undersökningar under tre till fyra besök:

  • Blod- och urinprovstagning
  • Enkät om kost och livsstil
  • Antropometrisk måttagning (längd, vikt, midja, stuss)
  • Blodtrycksmätning
  • EKG
  • Accelerometermätning (aktivitetsregistrering) under 7 dagar
  • Dynamisk spirometri (lungfunktionsmätning)
  • Datortomografiundersökning (DT) av hjärta, lungor och övre buken

Forskningspersonerna kommer från hela länet, och utöver grundstudien SCAPIS samverkar sjukhus i hela region Stockholm kring ytterligare undersökningar för att fördjupa kunskaperna om den framtida folkhälsan.

Har du fått inbjudan till att delta i studien? Läs mer här https://www.scapis.se/scapis2/

SCAPIS

I SCAPIS första omgång undersökte sex universitetssjukhus 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50–64 år. De fick genomgå omfattande hälsoundersökningar – prover, tester, röntgen av olika organ och avancerad bildtagning inuti kärlen. Studien pågick under åren 2013–2018 på universitetssjukhusen i Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö, Uppsala och Umeå. I Stockholm undersöktes 5 000 personer i SCAPIS på Karolinska universitetssjukhuset.  

Kontakter på Danderyds sjukhus

SCAPIS-mottagningen når du på telefon 08-123 598 80 och e-post scapis.ds@regionstockholm.se

Mer information

Vill du veta mer om SCAPIS och ta del av pågående forskning?

Datortomograf
Datortomograf