För att vi bryr oss – projekt för ökad följsamhet till BHK

Med bakgrund i att följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) inte förbättras och vetskapen om att medarbetarna vet vad som är rätt, men ändå gör fel, föddes idén till att påverka beteendet på ett nytt sätt.

 

Vi glömmer, blir stressade och hoppar över något – även fast vi vet hur vi borde göra. Våra mätningar visar att följsamheten till BHK kan förbättras. 

Projektidé

Idén med projektet "För att vi bryr oss" är att väcka känslan hos medarbetarna att deras agerande gör skillnad, att vi vill att våra patienter ska blir friskare, att ingen ska bli sjuk av att vårdas hos oss och att vi gör rätt för att vi bryr oss.

För att nå fram med budskapet pekar vi på anledningen till att vi valt att arbeta inom vården från början: vi vill hjälpa våra patienter. 

Målen krokar i varandra

Projektmålet är att öka följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler.
Följsamhet till BHK minskar risken för smittspridning vilket bidrar till en minskning av vårdrelaterade infektioner. Detta leder i sin tur till minskad antibiotikaanvändning och därmed till minskad risk för ökad antibiotikareistens.

Utöver målgruppen medarbetare är tanken också att visa patienter och närstående vad BHK innebär på ett sjukhus, utan att använda frasen "BHK".

Arbetets gång

Under projektet har en arbetsgrupp från Danderyds sjukhus hygienråd, tillsammans med Vårdhygien Stockholm, bollat idéer och bilder för att få fram ett så tydligt och koncentrerat budskap som möjligt utan att ta bort för mycket.

Med utgångspunkt i basala hygienrutiner enligt SOSFS 2015:10 och DSAB:s klädregler valdes några områden ut; handtvätt, handskanvändning, hår och klockor. 

En viktig del har varit att bilderna ska vara snygga och sticka ut, att de ska kännas mer som konst än som "pekpinnar". Texten på bilderna ska vara begripliga även om man bara ser en av bilderna och även om man inte jobbar inom vården.

Vi har diskuterat svårigheten att kommunicera med bilder; förstår man denna bild om man inte läser texten? lyft tänkbara risker; kan bilden missuppfattas? kan bilden skada vårt varumärke? och slutligen landat i några bilder med koncentrerade budskap.

Material och stöd

Frasen "För att vi bryr oss" återkommer i allt material och är tänkt att användas under lång tid framöver, i allt arbete som kan kopplas till vårdhygien, BHK, vårdrelaterade infektioner, antibiotikaresistens m.m.

Bilderna som valts ut är tryckta på posters, inramade och utdelade till alla vårdenheterna som satt upp dem så att både personal och patienter ser dem.

I samband med att posters skickats ut för att sättas upp på enheterna har cheferna fått ett APT-material med uppmuntran till diskussion och påminnelse om BHK.

Under arbetet har intranätets sidor med information om vårdhygien uppdaterats och nyheter med olika fokusområden har publicerats under året.

Underköterska som pekar på handskar uppblåsta som ballonger. Texten uppmanar att följa basala hygien- och klädrutiner. Sjuksköterska som formar händerna till ett hjärta. Texten uppmanar att följa basala hygien- och klädrutiner. Händer som tvättar varandras händer.Texten uppmanar att följa basala hygien- och klädrutiner.
Vårdanställd som skvätter handsprit mot kameran. Texten uppmanar att följa basala hygien- och klädrutiner. Sjuksköterska som sätter upp håret. Texten uppmanar att följa basala hygien- och klädrutiner. Läkare i korrekt klädsel. Texten uppmanar att följa basala hygien- och klädrutiner.