Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info

Café Puls

Café Puls ligger vid Danderyds förlossning, Bäckenvägen 3, plan 4 (målpunkt Q) med ingång utifrån.