Clinicum - Utbildningscentrum

Välkommen till Clinicum - Kompetensutveckling, utbildning och träning för patientsäker vård.

Vi arbetar med pedagogiska frågor gentemot sjukhusets verksamheter och i relation till lärosäten. Vårt uppdrag omfattar pedagogiskt stöd och ledning i utbildningsfrågor som är kopplade till klinisk kompetensutveckling för medarbetare. Uppdraget inkluderar även utveckling och stöd till akademiska lärandemiljöer för studenter och elever vid lärosäten som Region Stockholm har avtal med.

Här kan du läsa mer om den utveckling och utbildning som erbjuds medarbetare vid Danderyds sjukhus.