Bårhuskapell

I Bårhuskapellet hålls avskedsandakt och begravning.