Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

För sjukvårdspersonal

Medicinska biblioteket finns för att stötta dig som arbetar i vården i din fortbildning, forskning och kompetensutveckling. Alla bibliotekets tjänster är kostnadsfria.

Sök böcker och låna om

Låna medicinsk litteratur eller skönlitteratur, ditt eTjänstekort är ditt lånekort. Logga in med ditt personnummer och PIN-kod för att låna om eller reservera böcker. Kontakta biblioteket om du vill få böcker skickade med internpost till din arbetsplats.

Det största biblioteket finns online (biblioteken.sll.se)

Här hittar du vetenskapliga artiklar, medicinska e-böcker, tidskrifter och databaser inom ditt yrkesområde. Du kan även skicka sökuppdrag, hitta evidens och logga in med SLL-proxy för att komma åt alla artiklar, e-böcker och databaser på din surfplatta, smartphone eller privata dator.