Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

För studenter

När du är student på Danderyds sjukhus har du tillgång till Medicinska biblioteket.

Sök böcker och låna om

Låna medicinsk litteratur, kursböcker och skönlitteratur. Lånetiden är tre veckor. För att låna behöver du registrera dig, så tag med dig legitimation. Logga in med ditt personnummer och PIN-kod för att låna om dina böcker.

Studieplatser och datorer

I biblioteket finns 6 läsplatser, 4 datorplatser och två grupprum med en dator som kan bokas. I nära anslutning till biblioteket finns också en datorsal med 10 datorer, som är öppen dygnet runt. För att använda datorerna och datorsalen behöver du ditt eTjänstekort som du får när du börjar på sjukhuset. I biblioteket finns WiFi om du har egen dator, surfplatta eller telefon.