Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Patientkontoret

På Patientkontoret tar hand om administrativa frågor för patienter så som patientavgifter, högkostnadsskydd och fakturering.

Besök oss

Pga pandemin har vi stängt för patientbesök. Du kan komma i kontakt med oss på telefon eller mejl patientadministration.ds@sll.se

Öppettider

Vi har telefontid måndag till fredag kl. 09:00 - 10:00. Lördag och söndag: Stängt.