Informationsdisk

Informationsdisken finner du i sjukhusets centralhall. Vid frågor, vänligen ring 08-123 550 00.