Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info

Informationsdisk

Informationsdisken finner du i sjukhusets centralhall. Vid frågor, vänligen ring 08-123 550 00.